Handelsbanken Nederland groeit gestaag door

17 februari 2023 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Men zou niet meer anders verwachten; Handelsbanken heeft zijn groei in Nederland doorgezet. De van origine Zweedse bank heeft bekendgemaakt dat zijn inkomsten met 9% stegen naar een totaalbedrag van €143,3 miljoen.

Tegelijkertijd maakt Handelsbanken bekend dat zijn kosten met maar liefst 14% toenamen naar €78,2 miljoen (vorig jaar €68,7 miljoen). Al met al werd het afgelopen boekjaar afgesloten met een operationeel resultaat van €57,4 miljoen, 3% lager dan in 2021.

Een daling die verklaard kan worden aan de hand van het ontbreken van een bijzondere bate zoals in 2021 én dat er afgelopen jaar een hogere Zweedse bankenbelasting betaald diende te worden. Gecorrigeerd voor deze twee posten steeg het operationele resultaat van Handelsbanken Nederland juist behoorlijk met maar liefst 19%.

Handelsbanken Nederland groeit gestaag door

Daarnaast maakte de bank bekend dat de omvang van de gemiddelde kredietportefeuille met 20% steeg naar €8,177 miljard; het gemiddelde totale volume van spaargelden en deposito’s toenam 37% naar €3,982 miljard en het personeelsbestand groeide van 339 naar 369 werknemers.

“In een onzekere markt heeft de groei van Handelsbanken Nederland zich afgelopen jaar onverminderd voortgezet”, legt CEO Roland van Pooij uit. “De rentebaten van de door ons verstrekte hypotheken en vastgoedfinancieringen namen toe en klanten vertrouwden ons meer spaar- en depositogelden toe.”

“Ondanks een volatiel en onrustig beursklimaat was er sprake van een netto instroom van nieuw belegd vermogen bij onze dochter Optimix Vermogensbeheer. We kijken vol vertrouwen uit naar de resultaten in 2023, waar we streven naar verdere duurzame groei op het gebied van hypotheken, vastgoedfinancieringen, vermogensbeheer, spaargelden en deposito’s”, aldus Van der Pooij.