Jonge huizenkopers nemen hypotheekmarkt over

17 februari 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De huizenmarkt verjongt. Uit cijfers van De Hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning onder 18 tot 28 jaar in januari met maar liefst 25% is toegenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Tegelijkertijd nam ook het marktaandeel van deze jonge groep toe tot 27%: bijna een verdubbeling in vergelijking met januari 2022 (15%).

Ondanks de huidige flinke stijging van de hypotheekrente is het aantal jonge huizenkopers afgelopen jaar toegenomen. Om in kaart te brengen welke verwachtingen deze groep heeft en tegen welke obstakels zij aanlopen, heeft De Hypotheker onderzoek laten verrichten onder 500 Nederlandse jongvolwassenen (18 tot en met 28 jaar) die niet in een koopwoning wonen waarvan zij (mede)eigenaar zijn.

Uit het onderzoek komt naar voren dat ruim driekwart van hen op dit moment geen eigen woning bezit. Bijna de helft woont nog bij hun ouder(s) en één op de acht jongvolwassenen woont op kamers of in een studentenwoning. Meer dan de helft geeft aan vanwege financiële redenen noodgedwongen bij hun ouders te wonen, terwijl 44% juist vanwege de financiële voordelen langer bij hun ouders blijven wonen. Een kwart heeft het ouderlijk nest nog niet verlaten omdat ze geen (geschikte) woning kunnen vinden.

Jonge huizenkopers nemen hypotheekmarkt over

Voor de groep jongeren die wel al aan de zoektocht is begonnen – zo’n één op de zeven – is bijna de helft al langer dan één jaar bezig. Zij geven aan veel obstakels tegen te komen, zoals de (te) hoge woningprijzen, het gebrek aan woningen in hun betaalklasse of te weinig leencapaciteit. Tevens ondervinden zij nog altijd last van de concurrentie op de huizenmarkt en/of voldoenen te weinig huizen aan hun wensen.

Om hun kansen te vergroten, hebben bijna vier op de vijf jonge huizenkopers hun eisen bijgesteld, bijvoorbeeld door hun zoekgebied te verruimen of concessies te doen aan het uiterlijk van het huis. De Hypotheken noemt het opvallend dat twee derde van de jongvolwassenen de aankoop van een woning – ondanks de hoge energieprijzen – zelfs niet laat afhangen van het energielabel, ondanks de huidige hoge lasten van de energierekening.

"Uit onze data blijkt dat jonge huizenkopers op de huizenmarkt geleidelijk steeds meer een voet tussen de deur krijgen”, stelt Menno Luiten (commercieel directeur De Hypotheker). “Desondanks stuiten zij nog steeds op veel barrières bij hun zoektocht naar een betaalbare woning."

Voet tussen de deur

Hoewel de woningmarkt afkoelt vanwege de dalende huizenprijzen en het ruimere aanbod, stelt driekwart van de respondenten dat het nu geen gunstig moment is om een woning te kopen. Bijna de helft van de doelgroep die een woning zoekt, verwacht zelfs dat het niet zal lukken binnen twee jaar een woning te vinden.

De Hypotheker verklaart dit pessimisme onder meer aan het tekort aan woningen in de prijsklasse van hun voorkeur. Zo blijkt uit de cijfers dat 65% van de jongvolwassen een koopwoning zoekt tussen de 200.000 en 300.000 euro en slechts één op de acht jongvolwassenen naar een woning met een waarde van 350.000 tot 400.000 euro. Daarboven wordt nauwelijks gezocht, terwijl de gemiddelde huizenprij €407.000 bedraagt.

“De huizenmarkt transformeert geleidelijk naar een kopersmarkt”, vervolgt Luiten zijn uitleg. “Dit is het gevolg van de licht dalende hypotheekrente, het ruimere woningaanbod, dalende huizenprijzen en doordat kopers minder gedwongen zijn tegen elkaar op te bieden. Uit onze data blijkt dat jonge huizenkopers op de huizenmarkt hierdoor geleidelijk steeds meer een voet tussen de deur krijgen.”

Desondanks stuiten zij volgens Luiten nog steeds op veel barrières bij hun zoektocht naar een betaalbare woning en vindt het merendeel het nog geen gunstig moment om te kopen.  Hij wijst daarbij naar het gemiddelde hypotheekbedrag van deze groep huizenkopers: €276.000 euro.

“Dit ligt ruim een ton onder de gemiddelde prijs van een bestaande woning en zelfs twee ton onder de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning. Het is dan ook cruciaal dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd, zodat steeds meer jonge huizenkopers de mogelijkheid hebben om in te stromen op de woningmarkt”, besluit de commercieel directeur van De Hypotheker.