ABN AMRO presenteert klimaatrapport en sluit zich aan bij Net Zero Banking Alliance

21 december 2022 Banken.nl 3 min. leestijd

ABN AMRO heeft zijn nieuwe klimaatstrategie gepubliceerd. Het 'plan van aanpak' omvat de principes, prioriteiten en belangrijkste uitgangspunten van de bank. ABN AMRO stelt inzicht te willen geven in hoe men zijn portefeuilles in lijn brengt met het beperken van de opwarming van de aarde tot een 1,5°C scenario én hoe die transitie naar een ‘net zero’ economie in 2050 ondersteund kan worden.

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de huidige tijd en ABN AMRO stelt vastbesloten te zijn een verschil te maken. “Al sinds 2018 is duurzaamheid verankerd in onze strategie. In lijn met onze purpose 'Banking for better for generations to come' streven we ernaar een verantwoorde en rechtvaardige transitie te bereiken, die sociaal inclusief is en met respect voor mensenrechten.”

Met de publicatie van het rapport sluit ABN AMRO zich tevens aan bij de Net Zero Banking Alliance. De bank legt uit dat deze alliantie van banken hen een kader biedt voor zijn klimaatinspanningen. “We zullen onze portefeuilles en bedrijfsvoering in lijn brengen met een pad naar netto nul uitstoot. En we zullen trachten ons aanbod in termen van expertise, kapitaal en samenwerkingsverbanden, de belangrijkste middelen in die we als bank tot onze beschikking hebben, te verbeteren en op te schalen”, vervolgt de uitleg.

ABN AMRO presenteert klimaatrapport en sluit zich aan bij Net Zero Banking Alliance

Doelstellingen

ABN AMRO heeft voor vijf sectoren tussentijdse doelen gesteld voor 2030: olie en gas, energieopwekking, scheepvaart, commercieel vastgoed en hypotheken – de grootste categorieën in zijn leningenportefeuille. Daarnaast heeft de bank een routekaart uitgestippeld hoe men het stellen van doelen naar andere sectoren wil uitbreiden. De bank wil tevens zelf het goede voorbeeld geven en streeft ernaar om de eigen bedrijfsvoering per 2030 naar een netto nul uitstoot terug te brengen.

Ook op het gebied van investeringen wil men een duurzamer pad bewandelen. De bank legt uit dat de decarbonisatie van de wereld “enorme investeringen vergen in innovatie klimaattechnologieën en infrastructuur”. “In onze hele portefeuille zal hiervoor een grote vraag zijn naar financiering. Wij blijven een actieve speler in de financiering van decarbonisatie op basis van ons toonaangevende productaanbod.”

In de praktijk streeft ABN AMRO ernaar om zijn kredietverlening ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen en andere decarbonisatietechnologieën tegen 2025 te verhogen tot ten minste €4 miljard. De bank benadrukt dat de energietransitie ook om een aanzienlijk ontwikkelkapitaal vraagt. Om die reden wil men tegen 2030 tot €1 miljard aan kapitaal toewijzen om de overgang naar een koolstofvrije energie-economie te versnellen.

Samenwerken

De bank legt uit zich ervan bewust te zijn de klimaattransitie niet in zijn eentje te kunnen voltooien. Daarom blijft men samenwerken met andere banken en stakeholders, onder meer door kennis te delen. “Dankzij onze betrokkenheid bij duurzaamheid in de afgelopen jaren hebben we onze expertise op dit gebied sterk vergroot, maar om onze klimaatstrategie te realiseren moeten we onze kennis en kunde naar een nog hoger niveau tillen.”

“We zijn vastbesloten een bijdrage te leveren aan de transitie naar een netto-nul economie in 2050, en met onze klimaatstrategie zetten we een belangrijke stap in de versnelling van onze reis”, besluit ABN AMRO.

De volledige versie van het klimaatrapport is hier te vinden.