Goldman Sachs aangeklaagd voor seksediscriminatie

15 juli 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Goldman Sachs wordt aangeklaagd voor seksediscriminatie. Twee vrouwelijke ex-medewerkers startten in 2010 al een rechtszaak tegen de bank en willen nu meer ruchtbaarheid geven aan de zaak door er een ‘class action’ van te maken. Grote beloningsverschillen, het voeren van een seksistische ‘jongensclub’ en oneerlijke carrièrebehandeling liggen aan de basis van de aanklacht.

Rechtszaak
Goldman Sachs werd in 2010 vanwege seksediscriminatie aangeklaagd door Christina Chen-Oster, een voormalige vicepresident, en Shanna Orlich, een voormalige associate. Volgens de twee onderhoudt Goldman Sachs een ‘jongensclub’ waarbinnen overmatig drinken en meetings in striptenten de normale gang van zaken zijn. Daarnaast werden Chen-Oster en Orlich uitgesloten van uitjes en borrels en beschrijven zij de werksfeer binnen Goldman Sachs als vijandig naar vrouwen. 

Goldman Sachs - Seksediscriminatie

Discriminatiegronden
Deze vijandigheid komt duidelijk naar voren in de verschillen in behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers, vooral wat de beloning betreft. Zo verdienen, volgens de aanklagers, mannelijke vicepresidents gemiddeld 21% meer dan hun vrouwelijke collega’s en bij associates ligt dit verschil rond de 8%.

Daarnaast wordt bij promoties de voorkeur aan mannen gegeven, terwijl deze niet beter gekwalificeerd zijn. Hierdoor hebben vrouwen minder carrièremogelijkheden en wordt het managementteam van de bank gedomineerd door mannen.

Ook is de discriminatie te zien bij gezinsstichting. Vrouwen die terugkomen van zwangerschapsverlof zijn vaak ontdaan van hun verantwoordelijkheden, terwijl mannen een loonsverhoging ontvangen als ‘gezinshoofd’.

Class action
De twee vrouwen hebben vier jaar lang bewijs verzameld en andere vrouwen gezocht die mee willen doen in de rechtszaak tegen de zakenbank. Op 2 juli 2014 hebben zij de rechtbank verzocht een ‘class action’* van de zaak te maken. Indien dit lukt kunnen zij een massaclaim indienen namens alle vrouwelijke werknemers die sinds 2002 bij Goldman Sachs werken of gewerkt hebben. Dit zou kunnen leiden tot duizenden aanklaagsters.

Reactie Goldman Sachs
Goldman Sachs ontkent de aanklachten en zegt dat het verzoek voor een massaclaim niets afdoet aan het gebrek aan steekhoudende argumenten wat de rechtszaak betreft.

* Een ‘class action is een groepsvordering waarin een grote groep mensen gezamenlijk een vordering indient bij de rechtbank, en waarbij de aanklagers – gedupeerden – vaak allen behoren tot een bepaalde homogene groep, die allen gelijkgestemde schade hebben opgelopen.