Banken oneens met veehouderij rapport Wakker Dier

07 juli 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

In opdracht van Wakker Dier heeft Profundo onderzoek gedaan naar investeringen in de mondiale vee- en vleesverwerkende bedrijven. Profundo stelt dat een aantal van deze bedrijven ook grootschalige veehouderijbedrijven (met name varkens en kippen) heeft opgezet, waar banken als financier aan verbonden zijn. Het gaat volgens Profundo om ‘een schaal die in Nederland controversieel is. Daarbij hanteren bedrijven in landen die een groeiende vleesindustrie hebben (groeimarkten) beleid dat meestal niet toereikend is om dierenwelzijn volgens Europese standaarden te garanderen’. Ook schrijft Profundo: ‘Geen van de banken noemt een maximum voor het aantal te houden dieren op één locatie’. De Rabobank was volgens Profundo de afgelopen vier jaar de grootste financier van de mondiale vee- en vleesverwerkende industrie.

Rabobank en ABN AMRO nemen afstand van conclusies

Rabobank neemt afstand van conclusies die Wakker Dier en onderzoeksbureau Profundo suggereren in de publicatie over de financiering van grootschalige veehouderij buiten Nederland en de gevolgen daarvan voor dierenwelzijn. De Rabobank is van mening dat het rapport van Wakker Dier slechts vage zinspelingen bevat op onvolkomenheden in de praktijk.

“In gesprek met klanten die investeren in een nieuwe stal, brengt de Rabobank duurzame stallen expliciet onder de aandacht. Als het gaat om dierenwelzijn, verwacht de bank van klanten dat zij de food & agri business principles en het dierenwelzijnsbeleid van de Rabobank naleven, waarin staat dat het stalsysteem tegemoet moet komen aan de gedragsbehoeften van het dier. De Rabobank hanteert de richtlijnen van de International Finance Corporation, die bijvoorbeeld betrekking hebben op een degelijk stalsysteem, voldoende toegang tot voer en water, ongemak en pijn voor dier voorkomen en verwondingen minimaliseren, het toepassen van een preventief gezondheidsprogramma en het voorkomen van nodeloos lang vervoer”, aldus een woordvoerder van de bank.

Wakker dier rapport

Ook ABN AMRO neemt afstand van de praktijken zoals beschreven in het rapport van Wakker Dier. “ABN AMRO vindt het essentieel dat wet- en regelgeving die in de verschillende landen geldt, door haar klanten wordt nageleefd. Dit is een vast onderdeel van gesprekken tussen relatiemanagers van ABN AMRO en onze klanten. ABN AMRO wil geen klanten in de boeken die het niet nauw nemen met de regelgeving op het gebied van dierenwelzijn”, aldus een woordvoerder van de bank.

Beide banken ageren tegen focus op omvang stallen

Zowel Rabobank als ABN AMRO ageren in hun verklaring tevens tegen de focus van Wakker Dier op de omvang van de stallen.

“Voor de omvang van een bedrijf, in oppervlakte of aantal dieren, zijn mondiaal geen objectieve criteria beschikbaar. Welke omvang optimaal is, hangt af van lokale omstandigheden en bijvoorbeeld wettelijke randvoorwaarden. Daarbij is de Rabobank van mening dat de omvang van een bedrijf niet maatgevend is voor het niveau van dierenwelzijn, voedselveiligheid, voedselkwaliteit of duurzame productie. De Rabobank constateert dat een groot bedrijf of een bedrijf dat diverse functies in zich verenigt, juist vaak beter scoort als het gaat om duurzaamheid”, aldus een woordvoerder van de Rabobank.

“Dierwelzijn wordt voornamelijk bepaald door de gezondheid van de dieren en niet door de grootte van de stallen. Gezonde dieren groeien en produceren goed en economisch, daarmee heeft de veehouder alle belang bij een hoog welzijn. De Nederlandse veehouderij loopt internationaal voor op dit vlak en ABN AMRO heeft de afgelopen jaren veel investeringen gedaan in diervriendelijke huisvestingsystemen”, aldus de ABN AMRO.