Van Lanschot Kempen start samenwerkingsverband met Nyenrode Business Universiteit

25 maart 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Nyenrode Business Universiteit heeft een samenwerkingsverband met Van Lanschot Kempen ondertekend waarmee het startsein wordt gegeven voor de introductie van de Leerstoel Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek. Van Lanschot Kempen sponsort de komende vijf jaar de leerstoel, waarvoor Prof. Dr. Marta Berent-Braun werd benoemd.

In deze leerstoel licht de focus op onderwerpen die te maken hebben met inzicht omtrent de motieven, de beleving en het gedrag van eigenaren in familiebedrijven met meerdere eigenaren. Kennis over hoe de dynamiek tussen de eigenaren werkt en hoe deze van invloed kan zijn op zowel het bedrijf als de samenleving is het voornaamste doel.

Invloed eigenaren van cruciaal belang

De kennis over eigenaren in familiebedrijven is nog te beperkt volgens de universiteit, terwijl juist in familiebedrijven de invloed van eigenaren van cruciaal belang is. “De leerstoel levert een bijdrage aan de academische kennis over de rol van het eigenaarschap in organisaties en de toepassing van deze kennis in de praktijk”, aldus het persbericht.

Van Lanschot Kempen start samenwerkingsverband met Nyenrode Business Universiteit

Die bijdrage bestaat onder meer uit het opzetten van een onderzoeksprogamma in samenwerking met Van Lanschot Kempen om meer inzicht te krijgen in hoe de dynamiek – in al zijn facetten tussen eigenaren - ingezet kan worden om bedrijven succesvol te laten zijn.

Richard Bruens, lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen, ziet het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie en hij licht toe: “Wij zijn lang een familiebedrijf geweest en daardoor begrijpen wij de belangrijke waarde van familiebedrijven. We hebben jarenlange ervaring in het adviseren van de directeur-eigenaren van familiebedrijven in verschillende fases van de onderneming.”

Van Lanschot Kempen levert graag een bijdrage aan het verzamelen van meer kennis over familiebedrijven, zegt Bruens. “Door het ondersteunen van de Leerstoel Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek wordt gedegen en onafhankelijk onderzoek mogelijk dat nieuwe inzichten geeft om familiebedrijven deze prominente rol ook in de toekomst te kunnen laten vervullen.”

Rolverschuiving

Prof. dr. Marta Berent-Braun is blij met haar aanstelling en zij heeft in haar onderzoek de afgelopen jaren een verschuiving waargenomen rondom de rol die eigenaren vervullen. “Deze rol verschuift van een passieve investeerder naar een betrokken aandeelhouder, die zijn stempel wil drukken op de richting die het bedrijf gaat. Het is van belang om aandacht te besteden aan de relaties tussen eigenaren onderling, aan de relaties met het management en met externe partijen.”

Prof. dr. Roberto Flören, hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht aan Nyenrode, is verheugd met de komst van Berent-Braun met wie hij al nauw samenwerkt. “Ik ben blij met de benoeming van Marta Berent-Braun. Hierdoor versterkt Nyenrode haar onderwijs- en onderzoeksprogamma familiebedrijven voor de lange termijn.