ASN Bank ontwikkelt duurzame kieswijzer

01 maart 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

ASN Bank heeft een duurzame kieswijzer ontwikkeld om kiezers te helpen met hun keuze bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De bank legt uit dat duurzaamheid voor steeds meer mensen een rol in hun dagelijks leven speelt. Kiezers kunnen met behulp van de groene kieswijzer programma’s van lokale politieke partijen (op het gebied van duurzaamheid) beter tegen elkaar afwegen en daardoor een ‘bewustere keuze’ maken.

De kieswijzer biedt mensen een concreet inzicht in maatregelen die een gemeente kan nemen om duurzaamheid op lokaal niveau aan te jagen. De kieswijzer is onderverdeeld in zes thema’s: bouwen en wonen, mobiliteit, duurzame energie, groene leefomgeving, klimaatadaptatie en circulaire economie. 

Tevens geeft ASN Bank in de kieswijzer aan waar duurzaamheidsscores van gemeenten bekeken kunnen worden en hoe een kiezer zijn of haar invloed daarop kan vergroten. Verder verwijst de bank naar een reeks initiatieven van gemeenten (variërend van slimme laadpleinen tot subsidies voor groene daken).

ASN Bank ontwikkelt duurzame kieswijzer

Een cruciale rol

“Als duurzame bank wil ASN Bank een groene, duurzame omgeving voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken. Daarom helpt de bank kiezers graag op weg om hun stem duurzaam in te zetten.” Volgens de bank spelen gemeenten daarbij een cruciale rol; omdat veel overheidsmaatregelen niet worden uitgevoerd door het rijk, maar door gemeenten.  

Volgens de bank zijn er de afgelopen vier jaar lokaal veel stappen gezet, maar gaat die vooruitgang niet op alle plekken in Nederland even snel. Tevens zouden er thema’s zijn die extra aandacht nodig hebben: zo is het verduurzamen van de woning voor veel woningeigenaren nog onbetaalbaar. “Gemeenten kunnen hierbij ondersteunen”, aldus de bank.

De (lokale) Duurzame Kieswijzer is een vervolg op de eerste editie rondom de Tweede Kamerverkiezingen uit 2021. Destijds maakten 50.000 kiezers gebruik van de kieswijzer om inzicht te krijgen in de duurzame standpunten van negen politieke partijen.