ASN Bank start burgerinitiatief voor leefbaar loon in kledingsector

15 december 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wat ASN Bank betreft komt er einde aan het hongerloon dat kledingbedrijven betalen aan arbeiders uit producerende landen zoals Bangladesh, Vietnam of India. De bank gaat een Europees Burgerinitiatief starten om de EU te motiveren nieuwe wetgeving te introduceren, die bedrijven verplicht een “leefbaar loon te betalen aan de mensen die onze kleding maken”. Daarvoor moeten er wel – verspreid over minstens zeven EU-landen – één miljoen handtekeningen verzameld worden.

Met een Europees Burgerinitiatief heeft elke EU-burger de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het EU-beleid van de Europese Commissie. Omdat ASN Bank feitelijk gezien geen burger is, heeft de bank – in samenwerking met Fair Wear Foundation en Fashion Revolution – een burgercomité opgericht. Dit comité – met mensenrechtenexpert Kirsten Kossen als ASN Bank-afgezant – draagt de verantwoordelijk voor het indienen van het initiatief en het verzamelen van de handtekeningen. Een proces dat begin 2022 moet plaatsvinden.

De bank legt uit dat het wat hen betreft normaal zou moeten zijn dat “mensen die onze kleding maken, een leefbaar loon verdienen” voor hun werk. “Helaas verdient de gemiddelde textielarbeider in landen als Bangladesh, Vietnam en India een minimumloon of minder.” Een inkomen dat volgens de bank te laag is, om te kunnen voorzien in een goede woning, gezond eten, schoolgeld of medische hulp.

ASN Bank start burgerinitiatief voor leefbaar loon in kledingsector

ASN Bank stelt dat een leefbaar loon een fundamenteel mensenrecht is. “Daarom hebben wij in 2016 als doel gesteld dat de kledingbedrijven waarin we beleggen in 2030 moeten zorgen voor een leefbaar loon voor werknemers in hun ketens. We zetten met name onze invloed als aandeelhouder in door in samenwerking met het Platform Living Wage Financials bedrijven aan te spreken en actief te helpen om stappen te zetten.

Een ongelijk speelveld

“Zorgen voor leefbaar loon is complex voor bedrijven”, legt Kossen uit. “Omdat het meestal gaat om mensen die niet bij het bedrijf zelf in dienst zijn, maar bij onderaannemers. Maar gelukkig merken we dat een aantal bedrijven echt aan verbetering werkt.”

“Tegelijkertijd blijft er een grote achterhoede die weinig doet. Daardoor ontstaat een ongelijk speelveld voor bedrijven. Omdat gelijk te trekken hebben we meer regels nodig op Europees niveau. Zodat niet alleen een paar koplopers goed werk doen, maar ieder bedrijf die in de EU kleiding verkoopt deze zaak op orde moet hebben”, aldus Kossen.