Nieuwe pensioenregeling ABN AMRO definitief van kracht

18 juni 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De nieuwe CDC-pensioenregeling (collectieve beschikbare premieregeling) voor ABN AMRO medewerkers in Nederland is definitief geworden. Met deze regeling voorkomt ABN AMRO boekhoudkundige risico’s voor de balans en kapitaalpositie van de bank, die het gevolg zijn van de toepassing van de gewijzigde boekhoudstandaard voor pensioenen IAS 19 . Daarnaast wordt met de regeling de volatiliteit van de pensioenkosten gereduceerd.

CAO akkoord met de vakbonden

Het definitief worden van de pensioenregeling volgt op de goedkeuring van de cao door de vakbonden (FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond) en hun leden op 28 April en de formele goedkeuring van de uitvoeringsovereenkomst door het bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds op 12 juni, na positief advies van de Raad van Deelnemers.

Vervallen toegezegd-pensioenregeling

Zoals aangekondigd op in april vervallen vanaf het moment dat de regeling definitief is geworden de financiële verplichtingen voor ABN AMRO uit hoofde van de Nederlandse DB-regeling (toegezegd-pensioenregeling). De hieraan gerelateerde netto pensioenverplichtingen vallen hierdoor vrij. Daarnaast wordt het wettelijk kapitaalfilter onder de gefaseerde toepassing van de Basel III-regels voor de gevolgen van het toepassen van de gewijzigde boekhoudstandaard voor pensioenen IAS 19 opgeheven.

Eenmalig negatief effect op nettoresultaat

De invoering van de nieuwe pensioenregeling heeft naar verwachting een eenmalig negatief effect op het nettoresultaat van ongeveer €216 miljoen  (€288 miljoen vóór belastingen). Dit is het totaal van:

  • de vergoeding voor beëindiging van de bijstortverplichting van €500 miljoen vóór belastingen (€375 miljoen na belastingen)
  • een eenmalige bijdrage van €200 miljoen vóór belastingen (€150 miljoen na belastingen) aan de door het pensioenfonds voorgenomen inhaalindexatie
  • de vrijval van de netto pensioenverplichtingen, die per 12 juni is uitgekomen op ongeveer €449 miljoen vóór belastingen (€337 miljoen na belastingen)
  • een kostenpost van €37 miljoen vóór belastingen (€28 miljoen na belastingen) voor het verschil tussen de afgesproken contante bijdrage en de contante bijdrage aan de CDC-pensioenregeling voor het resterende deel van 2014

Negatieve impact op Common Equity Tier 1 ratio

In combinatie met het effect van de opheffing van het wettelijk kapitaalfilter, heeft de regeling naar verwachting een negatieve impact op de Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio op basis van een gefaseerde toepassing van de Basel III-regels van 167bps. De impact op de Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio op basis van een volledige toepassing van de Basel III-regels is naar verwachting 19bps negatief. De financiële impact wordt als bijzondere post opgenomen in de resultaten van ABN AMRO voor het tweede kwartaal van 2014.