ABN AMRO sluit sobere cao en pensioenregeling af

04 april 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De werknemers van ABN AMRO krijgen de komende twee jaar ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden te maken met een nullijn. Ook zullen ze moeten wennen aan een minder lucratieve pensioenregeling. De bank bereikte eerder deze week een akkoord met vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond en ABN AMRO Pensioenfonds over een nieuwe meer sobere cao. De nieuwe cao gaat, na goedkeuring door de leden van de vakbonden met terugwerkende kracht in en geldt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016.

De belangrijkste afspraken in de nieuwe cao zijn:

  • een nullijn gedurende de looptijd van twee jaar
  • een aanpassing van de pensioenregeling aan de wettelijke kaders
  • een verlaging van de deelnemersbijdrage pensioen
  • een overgang van het pensioen naar een Collective Defined Contribution (CDC)
  • en een verlenging van de Sociaal Plan cao met een jaar tot 1januari 2016

Nieuwe CAO ABN AMRO met pensioenafspraken

Pittige dossiers op tafel

Volgens Caroline Princen, Raad van Bestuur ABN AMRO passen de afgesproken nullijn en de vernieuwde pensioenafspraken goed bij de huidige tijdsgeest en bij de bank die we nu en straks willen zijn. “Ik ben zeer verheugd dat we een onderhandelingsresultaat hebben bereikt. Het is een lang, maar bovenal zorgvuldig proces geweest. Maar er lagen dan ook pittige dossiers op tafel”. Ik ben ook verheugd dat we met de vakbonden en het pensioenfonds, een voor de bank heel belangrijk pensioenresultaat hebben gesloten, dat de steun heeft gekregen van de Raad van Medewerkers van de bank (centrale ondernemingsraad), de Raad van Deelnemers van het pensioenfonds en de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO”, aldus Princen.

Pensioenafspraken

Het pensioen van de medewerkers van ABN AMRO hangt af van het gemiddelde verdiende loon van de medewerker. Het opbouwpercentage voor 2014 is 2,05% en vanaf volgend jaar 1,875%. De deelnemersbijdrage daalt van 6,7% naar 5,5%. De pensioenrichtleeftijd wordt 67 jaar. De nieuwe regeling maximeert de pensioenkosten voor ABN AMRO en voorkomt boekhoudkundige risico’s in de balans van de bank. ABN AMRO kwam ook met het ABN AMRO Pensioenfonds overeen dat het geen bijstortverplichting meer heeft om de dekkingsgraden op peil te houden. Wel betaalt de bank eenmalig €500 miljoen aan het pensioenfonds en vloeien eventuele overschotten niet langer terug naar de bank.

Dijsselbloem roept op tot sobere cao’s

Jeroen Dijsselbloem, minister van financiën had de genationaliseerde banken ABN AMRO en SNS vorige maand opgeroepen om een sobere cao af te spreken. Volgens Dijsselbloem gaven de banken te veel uit aan loonkosten. Een soberder cao helpt bovendien bij het overbruggen van de kloof die is ontstaan tussen de maatschappij en de financiële sector, meent minister Dijsselbloem.