Winst BNG Bank stijgt met 87% in eerste helft 2021

21 september 2021 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BNG Bank stelt tevreden terug te kijken op de financiële resultaten die in het eerste halfjaar van 2021 zijn behaald. De bank heeft een nettowinst gepresenteerd van €187 miljoen; een stijging van €87 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. De stijging van 87% is volgens de bank hoofdzakelijk te verklaren door een “afnemend effect van de COVID-19-pandemie” op de economie en de daaraan gekoppelde verbeterde economische vooruitzichten.

Gita Salden, bestuursvoorzitter van BNG Bank, is tevreden met de resultaten. “We kijken terug op een goed eerste halfjaar. We rapporteren een stijging van onze nettowinst, dit is vooral het gevolg van verbeterde economische vooruitzichten met daardoor onder meer lagere kredietvoorzieningen en hoger resultaat financiële transacties.” Tevens stelt Salden dat BNG Bank op koers ligt met zijn strategie ‘Ons Kompas Naar Impact’, waarmee de bank aanstuurt op het vergroten van zijn maatschappelijke impact.

Winst BNG Bank stijgt met 87% in eerste helft 2021

Verder meldt de bank dat de langlopende kredietportefeuille vrijwel gelijk is gebleven (toename van €0,1 miljard tot €86,1 miljard), het renteresultaat met €3 miljoen is gestegen naar €228 miljoen en de bedrijfslasten zijn toegenomen met €4 miljoen (hoofdzakelijk vanwege de gestegen personeelskosten om aan de poortwachtersrol te voldoen). De bank stelt tevens per 1 oktober het resterende dividendbedrag (€148 miljoen) uit te willen keren.

Vooruitzicht

Volgens de bank ligt de organisatie op schema om zijn jaardoelstelling van €10,5 miljard aan nieuwe langlopende solvabiliteitsvrije leningen te verstrekken. BNG Bank verwacht dat het renteresultaat in 2021 naar verwachting binnen een bandbreedte van €440 miljoen tot €470 miljoen zal uitkomen, maar waarschuwt daarbij dat toekomstige marktwaardeveranderingen en de ontwikkelingen van bijzondere waardeverminderingen per definitie onzeker zijn.