Oyens & Van Eeghen levert haar bankvergunning in

06 juni 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

Tegen de achtergrond van gewijzigde regelgeving heeft Oyens & Van Eeghen, één van de oudste banken van Nederland, besloten om haar bankvergunning te verruilen voor een vergunning als beleggingsonderneming.

Regeldruk voor kleine banken neemt verder toe

Met de komst van de Europese richtlijn Capital Requirements Directive IV (CRD IV) en het Capital Requirements Regulation (CRR) neemt de last van het prudentiële toezicht, met name voor de kleinere banken, opnieuw substantieel toe. Deze richtlijn en verordening vloeien voort uit de afspraken die zijn vastgelegd in het Bazel III akkoord.

Daardoor wordt O&E geconfronteerd met het gegeven dat er technisch twee soorten banken ontstaan, namelijk de volwaardige kredietinstelling en een zogenaamde opt-in bank. De laatste is een financiële onderneming die eigenlijk geen bankvergunning nodig heeft, maar wel als een bank behandeld wordt. Op basis van het huidige business model van O&E kwalificeert O&E als een opt-in bank.

Bank Oyens van Eeghen

O&E levert bankvergunning in

Tegen deze achtergrond heeft de directie van O&E besloten haar bankvergunning te verruilen voor een vergunning als beleggingsonderneming. O&E kiest dus ook niet voor een opt-in bank status.

"Als we bank willen blijven, moeten we verder als kredietinstelling. Dat betekent meer verplichtingen rond zaken als accountantscontrole, compliance en rapportage. Wil je bovendien een cliënt bedienen buiten de landsgrenzen, dan moet je daar ook weer een vergunning aanvragen. Als beleggingsonderneming heb je gewoon één Europees paspoort", legt Pim Baljet, CEO van O&E, uit aan het FD.

Oyens & Van Eeghen bank af

Bank Oyens & Van Eeghen werd in 1797 door ondernemende families opgezet als een gespecialiseerde bank voor ondernemende families. Oyens & Van Eeghen is daarmee één van de oudste onafhankelijke banken van Nederland.