Banken moeten sustainability reporting voor MKB verbeteren

01 september 2021 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Dagelijks verzamelen banken enorme hoeveelheden aan duurzaamheid gerelateerde data van bedrijven. Met deze data kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de eisen rondom duurzaamheidsrapportages, ook wordt het gebruikt om inzichten op te doen waarmee ze hun strategieën rondom klimaatverandering verder kunnen aanjagen.

Hoewel dit proces voor beursgenoteerde en grote organisaties voor een groot deel onderhevig is aan internationale wetgeving (bijvoorbeeld CSRD) , geldt dit niet voor het mkb-segment. Hierdoor beschikken banken vandaag de dag nog altijd niet over een efficiënte aanpak als het gaat om duurzaamheidsrapportages binnen het midden- en klein segment.

Volgens een onderzoeksrapport van Capgemini Invent en SBR Nexus, getiteld ‘Sustainability Reporting’, heeft dit ervoor gezorgd dat er een grote variëteit bestaat in de rapportagevereisten voor mkb-bedrijven en de manier waarop deze dit proces inrichten. Het gevolg: onvoldoende uniformiteit en standaardisatie binnen het segment.

Customer segmentation: connected approaches needed

Verder zorgt de grote mate van heterogeniteit binnen het segment ervoor dat er “enorme verschillen in input-output stromen” bestaan en een “hoge mate van complexiteit in het dataverzamelingsproces”, stelt Rob van Dijk, een leider binnen de Compliance-praktijk van Capgemini Invent. Nu data meer en meer de motor vormt voor een duurzame toekomst en terwijl banken een belangrijke rol vervullen binnen de klimaattransitie, roept het rapport op tot actie.

"Data vormen het uitgangspunt voor een meer volwassen duurzaamheidsrapportage. Dit zal leiden tot een meer duidelijke verantwoordelijkheid en zal aanzetten tot actie. Het is daarom een eerste vereiste dat de kosten en de complexiteit van het opvragen van duurzaamheidsgegevens bij het mkb worden verlaagd."

Actie ondernemen

De eerste stap in het actieplan richt zich op het verhogen van de datavolwassenheid tussen banken en de mkb-bedrijven die zij bedienen. Van Dijk: "Om te beginnen door het standaardiseren van de aanpak. Ten tweede door de sectordata te vervangen door verifieerbare, bedrijfsspecifieke data (vergelijkbaar met de aanpak voor de hypotheekportefeuille en de grote corporate organisaties in de wholesale bank)".

“Ten derde, door het gebruiken van een normatief kader, dat in lijn ligt met het Akkoord van Parijs, te vergelijken met de richtlijnen van de EU Green Deal.”

Als een dergelijke raamwerk eenmaal staat, dan is de volgende stap de verschuiving van een geheel compliance-gedreven proces naar een proces met meer wederzijdse voordelen. "Daarbij gaat het erom het mkb te stimuleren en ervoor te zorgen dat de data die worden verzameld en gedeeld ten goede komt aan de dienstverlening of dat deze aansluiten bij het eigen duurzaamheidstraject van een mkb-bedrijf."

HOW TO ORGANIZE SUSTAINABLE FINANCE EFFICIENTLY

Samenwerking cruciaal

Om deze beweging te organiseren is een operationeel model nodig dat de belangrijkste spelers uit de publieke en particuliere sector samenbrengt - "een eerste vereiste om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk ontwerp en bestuur". Een dergelijke afstemming is essentieel om te voorkomen dat er meerdere normen en definities rondom hetzelfde onderwerp bestaan. "En om ervoor te zorgen dat de nationale aanpak in overeenstemming is met de harmonisatie op Europese schaal."

De auteurs pleiten daarom voor een alliantie die de leiding neemt over het raamwerk voor datadelen. Deze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van normen voor toestemming, identificatie & verificatie en metadatastandaarden, en kan een prototype ontwikkelen van hoe een gemeenschappelijke infrastructuur voor data-uitwisseling eruit zou kunnen komen te zien.

Deze alliantie zou onder ministerieel toezicht opereren en bestaan uit partners zoals financiële instellingen, stakeholders binnen de overheid, brancheorganisaties, data-eigenaren, procesfacilitators, partners in technologie-infrastructuur en auditors.

"Duurzaamheid is niet meer weg te denken, gezien de doelstellingen richting 2030 en 2050, dus is het zinvol om gedeelde investeringen te overwegen”, stelt Gerard Huis in ’t Veld, Chief Technology Officer van SBR Nexus. “Zowel in het verzamelen en verwerken van data als in het opleiden van data-eigenaren en het communiceren van verwachtingen."