Ellen kok (NVB) over 'Aan de slag voor de klas'

23 april 2021 Banken.nl 3 min. leestijd

Ellen Kok - manager arbeidszaken Nederlandse Vereniging van Banken, was in 2019 betrokken bij de totstandkoming van het convenant Aan de slag voor de klas. Vijf vragen over het belang van deze gezamenlijke aanpak om het lerarentekort te helpen oplossen en welke stappen inmiddels zijn gezet.

Waarom is het convenant van belang voor de Nederlandse Vereniging van Banken?

“Duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat al lang op de agenda van banken: in de sector zijn namelijk steeds minder ‘handen’ nodig vanwege technologische ontwikkelingen. Bovendien verandert het werk. Het is voor medewerkers belangrijk om na te denken over hun toekomstige mobiliteit op de arbeidsmarkt (binnen de eigen organisatie, de sector of daarbuiten).

Toen werkgeversvereniging AWVN ons enkele jaren geleden benaderde met het idee voor een regionaal convenant, was ik direct enthousiast! Ik ben met verschillende banken in gesprek gegaan vanuit een breder idee: hoe mooi zou het zijn als banken en het onderwijs landelijk kunnen samenwerken om het lerarentekort tegen te gaan en daarmee een bijdrage leveren aan een groot maatschappelijk vraagstuk?”

Wat doen banken concreet om medewerkers te ondersteunen?

“Banken organiseren voorlichtingsbijeenkomsten en verstrekken informatie aan medewerkers die interesse hebben in een overstap naar het onderwijs. Daarnaast faciliteren banken in tijd, ruimte en/of geld, bijvoorbeeld voor deelname aan een oriëntatie of kennismaking, een workshop, een opleiding en/of een leer-werktraject. Ook zijn er kleinschalige pilots opgezet om medewerkers vanuit banken direct te matchen en te plaatsen op een school.”

Ellen kok (NVB) over 'Aan de slag voor de klas'

Welke inzichten zijn er gedurende het traject opgedaan?

"In ons plan van aanpak schetsen we een zogenaamde 'klantreis'. Er is inzicht ontstaan in de drempels die ene potentiële zij-instromer op deze reis kan tegenkomen en er zijn concrete initiatieven ondernomen om deze te beslechten. De eerste stappen binnen die klantreis werken inmiddels goed. Denk aan het verstrekken van informatie en voorlichting, het afnemen van een zelftest, het volgens van de training 'Zin in lesgeven' en het bundelen van informatie op Het Onderwijsloket. Medewerkers maken hier gebruik van en de ervaringen zijn positief."

Wat zijn nog verbeterpunten?

"Sommige stappen vragen om meer concretisering, zoals meer maatwerk in opleidingen, afgestemd op de ervaring van medewerkers. Ook de matching tussen kandidaat en vacature kan beter. Meer aandacht voor strategisch personeelsbeleid in het onderwijs maakt dat vacatures vroegtijdig bekend worden gemaakt. Banken en verzekeraars willen intersectorale mobiliteit breed aandacht blijven geven, waarin wij de 'lessons learned' kunnen meenemen. We kijken daarbij ook naar andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de zorg."

Welke tips heeft u voor betrokkenen?

“Voor medewerkers: Oriënteer je breed en durf het avontuur op te zoeken. De vaardigheden die je hebt opgedaan kunnen in een andere setting enorm waardevol zijn. En voor onderwijsinstellingen: Sta open voor wat mensen te bieden hebben en biedt zelf kansen.”

Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.