Nieuwe methode vaststellen kredietruimte bij consumptief krediet

19 april 2021 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hebben een nieuwe methodiek ontwikkeld om de financiële situatie van kredietnemers beter vast te leggen bij het verstrekken van consumptief krediet. Het doel van de nieuwe regeling is het verbeteren van de manier waarop banken krediet verlenen aan consumenten.

Verantwoord krediet

De Gedragscode Consumptief Krediet die door de NVB is opgesteld, is bedoeld om verantwoord krediet aan de consument te verlenen om problematische schulden te voorkomen. De code geeft onder meer aan dat de consument zijn inkomsten en lasten naar waarheid aan de bank moet opgeven. De bank kan vervolgens een inschatting maken of het gevraagde krediet verantwoord verleend kan worden.

Voor kredietnemers betekent een en ander dat de kans op overkreditering verder wordt verkleind. Het kan ook betekenen dat het bedrag dat mensen maximaal kunnen lenen lager wordt. De gedragscode is van toepassing op kredieten hoger dan 1.000 euro en lager dan 75.000 euro, die de bank aan consumenten aanbiedt. De gedragscode is onder meer niet van toepassing op woningfinancieringen. Hiervoor geldt een andere code, de zogenaamde Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Nieuwe methode vaststellen kredietruimte bij consumptief krediet

De Gedragscode Consumptief Krediet maakt verder duidelijk dat de bank direct in contact treedt met de klant als er financiële problemen dreigen te ontstaan. De consument doet er in dergelijke situaties uiteraard goed aan om zelf in contact te treden met de bank. Vervolgens wordt bekeken of er een acceptabele oplossing voor beide partijen gevonden kan worden.

Met de nieuwe gedragscode laten banken zien dat ze het belangrijk vinden om te voorkomen dat mensen meer lenen dan verantwoord is.

Lees ook: Kifid nazorgplicht adviseur bij consumptief krediet is beperkt