Operationeel directeur Jellie Banga vertrekt bij Triodos

11 februari 2021 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Jellie Banga, de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Operating Officer (COO) bij Triodos Bank, heeft besloten per 1 mei 2021 haar taken neer te leggen. Daarmee volgt ze het voorbeeld van mede bestuurslid en CEO Peter Blom, die ook dit jaar vertrekt bij de duurzame bank.

“Sinds de oprichting in 1980 heeft Triodos de weg geëffend voor het financieren van verandering en het veranderen van financieringen, door de samenleving te dienen en te werken aan een duurzamere en inclusievere wereld met menselijke waardigheid als kern. Het was een waar voorrecht om deel uit te maken van de leiding van deze geweldige instelling. Ik wil onze medewerkers en de bredere Triodos-gemeenschap bedanken voor hun inzet en verbondenheid bij het realiseren van de missie van Triodos”, laat Banga weten in een reactie op haar aangekondigde vertrek.

Aart de Geus, voorzitter van de Raad van Commissarissen, geeft aan: “Jellie speelde een leidende rol bij het volwassen maken van het bedrijfs- en operationele model van de bank, in een context van toenemende uitdagingen door zowel markt- als sectorregulering. Onder haar leiding is de positie van Triodos Bank in het hele Europese netwerk versterkt.”
Operationeel directeur Jellie Banga vertrekt bij TriodosDe afgelopen acht jaar heeft Banga toezicht gehouden op de commerciële en operationele leiding en ontwikkeling van Triodos Bank in de vijf landen waarin de bank actief is. Sinds september 2014 maakt ze deel uit van de Raad van Bestuur van Triodos Bank en vervult ze de rol van Chief Operating Officer. Begin afgelopen jaar kreeg ze tevens de rol van Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur.*

Voorafgaande aan haar start bij Triodos Bank werkte ze 14 jaar bij ING (in haar laatste rol als Head Business Lending Products Netherlands). Eerder in haar loopbaan vervulde ze verschillende rollen in commercie, strategie en operations.

“Jellie is altijd een echte teamspeler geweest met een diepe verbondenheid met de missie van de bank. Zij heeft leiderschap, energie en kracht om die missie te vertalen naar realiteit laten zien. We respecteren haar beslissing om haar functie neer te leggen en zullen haar volgende stappen met veel interesse volgen”, geeft Peter Blom aan, de CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos.

Ook Blom verlaat Triodos Bank later dit jaar, een stap die eind vorig jaar aankondigde. Over zijn eigen vertrek zei hij: “Sinds de oprichting in 1980 ben ik onderdeel geweest van een inspirerend avontuur waarin Triodos Bank zich ontwikkelde van een klein Nederlands bankinitiatief, actief in de toen ontluikende duurzaamheidsniche, tot de Europese, waardengedreven koploperbank die we vandaag zijn.” Onder leiding van Blom is Triodos Bank de afgelopen jaren sterk gegroeid. Inmiddels bankieren meer dan zevenhonderdduizend klanten bij Triodos en heeft de bank een balans van bijna €13 miljard.

Triodos Bank is in de bankensector gepositioneerd als een duurzame bank, getuige de diverse initiatieven die de bank ontplooit voor onder meer het milieu en het klimaat. Maar ook voor andere belangrijke vlakken voor duurzaam opereren – zoals oog hebben voor sociale verhoudingen – maakt Triodos Bank zich sterk. Eind vorig jaar committeerde de bank zich aan het Charter Diversiteit.

Met het vertrek van zowel Peter Blom als Jellie Banga, bestaat het bestuur momenteel nog uit André Haag (CFO) en Carla van der Weerdt (CRO). Triodos Bank is momenteel op zoek naar invulling voor beide posities. Hoewel er voor de CEO een vervanger zal komen, is ervoor gekozen om – gezien de “reikweidte van de rol” van Bange, deze op te splitsen een twee aparte functies – een COO-rol, gericht op de operationele kant van de bank, en een CCO (Chief Commercial Officer) rol - die focust op de commerciële kant van de bank. Het wervingsproces voor de drie bestuursfuncties loopt momenteel nog.

* Verder is Jellie Banga statutair directeur van Triodos Ventures BV, lid van het bestuur van Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation en Stichting Triodos Holding en lid van de Adviesraad van het programma “Finance and the Common Good” van het Sustainable Finance Lab.