Investeren in duurzame herstart uit coronacrisis belangrijk voor bedrijven

18 februari 2021 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Uit een onderzoek van ING onder honderden bedrijven blijkt dat duurzaamheid nu belangrijker wordt gevonden dan vóór het uitbreken van de pandemie. Daarmee lijkt het bedrijfsleven volop bezig met een duurzame herstart uit de coronacrisis.

Dat juist duurzaamheid voor bedrijven belangrijker is geworden in deze coronatijd wordt onderstreept door Annemein Kolk, directeur Zakelijk bij ING: “Dat is heel duidelijk gebleken doordat we het onderzoek twee keer hebben gedaan: vlak voor de crisis, naar aanleiding van het Klimaatakkoord, en nu een jaar later.”

Volgens Kolk bleek al bij de eerste meting dat bedrijven verduurzamen noodzakelijk vonden en dat het bedrijfsleven daarbij het voortouw moest nemen. Het onderzoek werd onlangs herhaald om de invloed van corona te zien op de plannen aangaande verduurzaming. Kolk: “Wat blijkt: ruim de helft van de bedrijven is duurzaamheid tijdens de coronacrisis belangrijker gaan vinden. Bij grote bedrijven is dit zelfs ruim twee derde.”

Uit het onderzoek blijkt dat met name grootbedrijven (250-1000 medewerkers) een sterke noodzaak tot verduurzaming zien. Driekwart (74%) van deze bedrijven is al veel bezig te verduurzamen, terwijl dat over de hele linie 59% is. Daarbij gaat het meestal om relatief makkelijk door te voeren maatregelen zoals energiebesparing, het reduceren, recyclen en scheiden van afval, waterbesparing en gebruik van duurzame energie.

Investeren in duurzame herstart uit coronacrisis belangrijk voor bedrijven

Gevolgen corona

Dat corona gedifferentieerde gevolgen heeft gehad voor de investeringsplannen in verduurzaming, komt naar voren uit het onderzoek. Terwijl ruim een derde van de grootbedrijven de plannen heeft vergroot, heeft een derde van de middelgrote bedrijven ze (nog) uitgesteld. Grootbedrijven (62%) geven vaker een hoge of zeer hoge prioriteit aan een duurzame herstart na de versoepeling van de coronamaatregelen dan middelgrote bedrijven (50%).

Kolk legt uit: “We zien duidelijk dat het grootbedrijf gedurende corona vaart is gaan maken met verduurzaming, terwijl het mkb juist wat inhield. Dat is goed te begrijpen omdat men het afgelopen jaar - en ook nu - vooral gericht is op overleven in de crisis.”

Drijfveer milieu

Bedrijven vinden het milieu de belangrijkste drijfveer voor duurzaam ondernemen. Daarna komen kostenbesparingen en het voorkomen van verspilling. Een duurzame impact wordt door een meerderheid van de groot-mkb-bedrijven (55%) belangrijker gevonden dan winstmaximalisatie, terwijl dat bij middelgrote bedrijven 43% is. Kolk: “Steeds meer grote bedrijven geven aan te verduurzamen om zich te onderscheiden, en om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Ze noemen allerlei bedrijfseconomische voordelen op die duurzaam ondernemen oplevert, zoals voorrang bij opdrachten, een beter bedrijfsmodel en een hogere marge.”

In het kader van verdere verduurzaming zijn nieuwe technologieën, tijd en externe financiering voor bedrijven belangrijk. Eigen middelen blijven het vaakst genoemd bij financiering van verduurzaming, maar bankfinancieringen en subsidies werden in 2020 steeds vaker gebruikt. Daarbij rekenen de meeste bedrijven op een terugverdientijd van de duurzame investering van vijf tot tien jaar. Kostenbesparingen spelen hierbij een grote rol, maar toch laten bedrijven investeringen in verduurzaming vooral ten koste van hun marge gaan. Ook aan klanten doorberekenen is een optie; bijna de helft van de bedrijven denkt dat hun klanten bereid zijn om deze te betalen.

Ambitieus Klimaatakkoord

Tot slot is er het Klimaatakkoord dat, zoals genoemd, de aanleiding was van het onderzoek. Over het akkoord is de meerderheid van het bedrijfsleven positief, maar daarbij valt wederom op dat grootbedrijven duidelijk optimistischer zijn dan middelgrote. Hierbij moet wel worden aangetekend dat zowel grootbedrijven als middelgrote bedrijven het akkoord te ambitieus vinden. Wel vindt bijna driekwart van de doelgroep dat verduurzaming extra wordt gestimuleerd als de overheid zorgt voor een gelijk speelveld.