Quintet blikt vooruit naar de wereldeconomie en markten in 2021

08 januari 2021 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Quintet – het moederbedrijf van private bank Insinger Gilissen – kijkt met vertrouwen uit naar het jaar 2021. Grootschalige distributie van coronavaccins, aanhoudende stimuleringsmaatregelen en meer politieke stabiliteit zullen de mondiale economie goed doen is de verwachting. Hoe goed? Quintet verwacht een mondiale stijging van het bbp met meer dan 5%. 

De wereld keek reikhalzend uit naar het einde van 2020. Een jaar dat later makkelijk terug te vinden zal zijn in de bibliotheken – zo die dan nog bestaan – omdat er bijzonder veel over te schrijven valt en dus veel ruimte in zal nemen op de planken. Inmiddels kan de blik definitief naar 2021. Bill Street is Group Chief Investment Officer van Quintet Private Bank en hij behandelt de verwachtingen voor het komende jaar aan de hand van vijf stellingen.  

Street stelt één belangrijke voorwaarde voor het uitkomen van de verwachtingen en dat is dat een substantieel van de wereldbevolking dit jaar wordt gevaccineerd. Dat lijkt wel te gaan gebeuren, kijkend naar de immense belangen die op het spel staan. 

  1. De lente komt eraan: het is niet te vroeg om te beleggen in de eerste fase van de cyclus.

Street verwacht dat aandelen waarschijnlijk goede resultaten gaan opleveren aan het begin van de nieuwe cyclus. Enerzijds zullen beleggers meer oog hebben voor kleinere en meer cyclisch opererende bedrijven, anderzijds zullen waarderingen van bedrijven van mindere kwaliteit gaan verbeteren. Daartegenover staat dat veilige beleggen – zoals obligaties – hun aantrekkingskracht een beetje gaan verliezen.

  1. De eeuwige nul: centrale banken houden de reële rente waarschijnlijk zo laag mogelijk.

De reële rente blijft laag. Dat betekent volgens Quintet dat de discontorente die wordt toegepast op risicovolle beleggingen lager is dan in andere cycli en dus leidt tot hogere waarderingen. Op korte termijn profiteren aandelen van bedrijven die meegaan in de aantrekkende economische activiteiten. Op middellange termijn zijn het groeiaandelen – zoals die in de technologiesector – profiteren van zeer lage rentes.

  1. Big government: gecoördineerd monetair- en begrotingsbeleid zal waarschijnlijk een nog grotere rol spelen.

De coronacrisis heeft op meerdere fronten voor aardverschuivingen gezorgd. Zo ook met betrekking tot de rol van overheden. “De samenspraak van bestedingsbeleid en monetair is de grootste verschuiving door het coronavirus”, aldus Hoofd Obligatiebeleggingen ABN AMRO Mary Pieterse-Bloem onlangs in een interview. Quintet stelt dat het Europese herstelfonds van €750 miljard het pad effent voor aanvullende budgettaire integratie. Die leidt tot een koersstijging van de euro. Street verwacht dat wanbetalingspercentages wereldwijd op bedrijfsobligaties onder de pieken van voorgaande cycli blijven. In zijn algemeenheid zorgt dit voor een minder lange verzwakking van de economie dan men eerder had ingeschat.

  1. Een multipolaire wereld: de belangrijkste economieën zouden meer zelfvoorzienend moeten worden. 

Door de geschiedenis heen is sprake van verschillende werelden, als het aankomt op internationale betrekkingen. De Koude Oorlog staat bij uitstek bekend als een bipolaire periode, met de VS en de Sovjet-Unie tegenover elkaar. Direct nadien spraken veel historici van een unipolaire periode, voorgezeten door alleen de VS. Met de tanende macht van de VS rijst de verwachting dat de wereld meer gaat bestaan uit regionale economische blokken. Daarmee dijt het beleggingsuniversum uit en met name het belang van opkomende markten zal groeien. 

  1. Een groenere toekomst: duurzaamheid wordt de kern van structurele verandering.

Ten slotte, een blik op de toekomst kan eigenlijk niet zonder het te hebben over duurzaamheid. Duurzaamheid wordt een aanjager van structurele verandering. Niet alleen hoe particulieren en bedrijven met de aarde en met elkaar omgaan, ook wint het snel terrein als beleggingsconcept. Niet zelden komen technologie en duurzaamheid elkaar bovendien tegen, meer specifiek op het gebied van ‘cleantech-bedrijven’.