Rabobank decimeert aantal filialen mede vanwege coronacrisis

13 november 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het aantal filialen van Rabobank zal na de coronacrisis tenminste de helft lager zijn dan voor deze bijzondere periode het geval was. Dat blijkt uit interne stukken waarop het FD de hand heeft weten te leggen. In de plannen, genaamd Bankieren 3.5, spreekt men over sluiting van achttien lokale banken en een terugloop van 335 filialen tot 100 à 150 filialen. Naar eigen zeggen niet om meer winst te maken, wel om de teruglopende inkomsten te compenseren.

“Door de daling van de rente lopen de inkomsten terug. Dat moet wel worden opgevangen door onze klanten efficiënter te bedienen. Dat kan niet meer met hetzelfde aantal kantoren. En dat hoeft ook niet. We zijn waar onze klanten zijn en komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn in een winkel, festival of bibliotheek”, aldus CEO Wiebe Draijer in een begeleidend schrijven bij de plannen rond Bankieren 3.5.

De afgelopen jaren hebben veel lokale banken en daaronder hangende filialen de centraliseringsplannen van Rabobank al aan den lijve ondervonden. Verspreid over het land zijn in de afgelopen jaren verschillende lokale banken al samengesmolten tot één. Dat leidt niet zelden tot kritiek uit de regio, maar de realiteit is nu eenmaal dat het leeuwendeel van de mensen hun bankzaken zelf kan regelen. Het loont niet om voor een enkeling die iets niet zelf kan in elk dorp een filiaal uit te baten. Het aantal lokale banken daalt de komende jaren van 89 naar 71, het aantal filialen van 335 naar 100 à 150 stuks. 

De afgelopen jaren zijn voor de meeste banken al uitdagend genoeg geweest vanwege de lage rentestanden, die de verdiencapaciteit stevig onder druk heeft gezet. Daar kampt ook de Rabobank mee. Vanuit publicitair oogpunt is een sterke lokale zichtbaarheid zonder meer wenselijk, maar een uitgebreid kantorennetwerk – elk met een eigen directie en eigen ledenraad – blijkt in toenemende mate een financieel blok aan het been. De cost-income ratio van Rabobank ligt structureel hoger dan bij ABN AMRO en ING

En daar kwam nog eens een coronacrisis overheen. Een crisis waarbij voorzichtig een sprankje licht gloort aan het einde van de tunnel, maar die banken tot nu toe gedwongen heeft hoge voorzieningen op te nemen. 

Winst op peil houden

Het is Rabobank niet per se te doen om meer winst, zo meldt Draijer in de plannen. De plannen zijn vooral bedoeld om de winstgevendheid op peil te houden. Wie zijn winstgevendheid op peil wil houden in economisch uitdagende tijden kan feitelijk aan twee knoppen draaien, namelijk inkomsten en uitgaven. Een terugloop van het aantal bankkantoren brengt evident minder uitgaven met zich mee. 

De hervorming moet volgens de plannen echter ook tot meer inkomsten leiden. Het FD meldt dat Rabobank wil gaan werken met veertien regionale kringen. Daarin komen medewerkers van vier tot zes lokale banken samen per expertisegebied, zoals kredietverlening aan het mkb, verzekeringen of hypotheken. Op die manier denkt de bank meer inkomsten te genereren. 

De plannen zijn al meegedeeld aan de Algemene Ledenraad, die zich er momenteel over buigt. Vermoedelijk zal er nog wel water door de Rijn moeten stromen alvorens iedereen akkoord is. Bij de reorganisatie in 2016 – weliswaar een grotere dan nu het geval – duurde dat proces twee jaar.