Don Ginsel (Holland FinTech) te gast bij Leaders in Finance

26 augustus 2020 Banken.nl 9 min. leestijd
Meer nieuws over

Don Ginsel is mogelijk de bekendste naam in de Nederlandse fintech-wereld. Hij stond vijf jaar geleden aan de wieg van Holland FinTech, een platform waarvan inmiddels meer dan vijfhonderd innovatieve bedrijven lid zijn. In zijn wekelijkse podcast-serie Leaders in Finance vraagt Jeroen Broekema hem naar de tijd voor Holland FinTech maar natuurlijk ook naar het heden en de toekomst en naar hoe fintech de financiële sector veranderd heeft.

Grapjes over ‘de Don van de Nederlandse fintech-wereld’ zal Don Ginsel inmiddels waarschijnlijk niet eens meer bewust horen, zo vaak zullen ze gemaakt zijn. Zeg je Don Ginsel, dan zeg je fintech. Er is vermoedelijk niemand in Nederland die zoveel van het onderwerp weet en die in zoveel beginnende fintech-ondernemingen heeft kunnen kijken als Ginsel. Dat maakt hem vanzelfsprekend een zeer interessante gast voor Leaders in Finance, de podcast-serie van Jeroen Broekema, zelf ook actief in het wereldje.

Van huis uit werd Ginsel al snel de technische kant opgeduwd. Dat kwam niet in de laatste plaats doordat zijn vader natuur- en scheikundeleraar was. Saillant is dat zijn ouders overtuigd socialist waren en het dus niet zo op ondernemers hadden. “Dat is natuurlijk best lastig als je op een gegeven moment thuiskomt en zegt: ‘Ik ben werkgever geworden.’ Maar dat levert ook interessante discussies op aan de keukentafel”, aldus Ginsel.

Carrière bij ABN AMRO en Deutsche Bank

Voordat Ginsel startte met Holland FinTech werkt hij echter in loondienst, onder meer bij ABN AMRO en bij Deutsche Bank. Ginsel had de ongewone luxe dat hem een traineeship werd aangeboden door ABN AMRO, nadat hij tijdens zijn studie een business case had gedaan voor de bank. Dat was voor Ginsel een geweldige tijd. “Sowieso die traineeships waren heel erg mooi omdat het een goede mix was tussen opleiding en werk. Maar er was ook een hoop gezelligheid, je vond ook meestal een clubje met mede-trainees waarmee je het hele onboarding-proces bij die bank deed. Daarmee was het ook een beetje een verlengde van je studententijd, maar dan beter betaald.”

Hij werd uiteindelijk actief in diverse lending-, risk- en managementrollen. Ginsel begon bij ABN AMRO terwijl de storm van de kredietcrisis zich aan het opbouwen was. “Precies toen viel de brief op de mat dat we ABN AMRO maar in stukken moesten knippen. Vrij snel daarna kwam dat bod van Santander, Fortis en RBS.”

Van binnenuit de organisatie maakte Ginsel mee dat de top van de bank zich steeds meer afsloot van de medewerkers. “Het opbouwen van strategie, daar was toen geen sprake meer van. Want dat is toch een beetje meer de egel-tactiek: oprollen, de verdedigingswerken aanzetten en hopen dat het goed gaat. Ook heel interessant om te zien, maar dat was wel een beetje een rare tijd.” 

“Tegelijkertijd heb ik in die positie ook mee kunnen kijken op hoe zo'n bank aankijkt tegen een aankomende kredietcrisis die rond die tijd vorm begon te krijgen en hoe uiteindelijk de ontmanteling van ABN plaats gekregen heeft, waar onder andere ook Deutsche Bank als één van de bouwblokken uit voortgekomen is. Het was dus niet altijd positief, want het was echt een rollercoaster van emoties voor alle medewerkers. Af en toe wisten ze niet wat voor een toekomst er op hen afkwam. Maar het was daardoor tegelijkertijd ook erg leerzaam hoe bedrijfsprocessen ook het welzijn van mensen beïnvloeden.”

Ginsel was nooit van plan om topbankier te worden en het te schoppen tot het algemeen bestuur. Hij zag het vooral als belangrijke leerschool om allerlei verschillende facetten van het financiële bedrijf mee te krijgen. Nadat Ginsel mee was overgegaan naar Deutsche Bank na de overname van het bedrijfsonderdeel NEWBank begon het te kriebelen en keek hij naar mogelijkheden om de bank te verlaten. Toch bleef hij uiteindelijk nog ruim twee jaar.

Kapers op de fintech-kust

Na enkele jaren met wat korte betrekkingen in consulting en coaching ontstond eind 2014 het idee voor Holland FinTech. “Het eerste event was 23 oktober 2014. Toen ik bezig was met mijn rondje langs de velden merkte ik dat sommige mensen heel enthousiast werden. Maar die dachten niet aan samenwerken, die dachten: ‘Ik pak hetzelfde idee op en ik ga ook wat doen’. Daarbij ontstond een soort race naar hét platform in Nederland. Dat is wel heel grappig, want ergens was het van tijd tot tijd natuurlijk frustrerend, maar het heeft eraan bijgedragen dat ik meteen vol gas moest.”

Onderdeel van het succes van Ginsel en Holland FinTech was dat ABN AMRO, ING en Rabobank zich alledrie achter het platform schaarden, hoewel ze aanvankelijk eigen ideeën over een dergelijk platform. “En ik ben natuurlijk veel dankbaarheid verschuldigd aan de founding members KPMG, IBM, InnoPay en Van Doorne die in een vrij vroeg stadium, voordat de banken 'ja' zeiden, tegen mij zeiden: ‘We geloven dat dit een goed initiatief is. Wij ondersteunen je hierin.’"

Bij tijd en wijle had Ginsel zelf weleens twijfels over Holland FinTech. “Door concurrerende diensten die lanceerden, wisselingen bij partijen waarmee ik werkte waardoor op een gegeven moment toch sommige afspraken weer op losse schroeven kwamen te staan. Daarbij kozen we voor een samengedragen model, zonder zware steun van banken of andere grote instellingen. Daarmee is voor een relatief lage verdiencapaciteit gekozen per aangesloten bedrijf. Dat betekent dat zeker in de beginfase de inkomstenstroom ontzettend laag was. In ons eerste jaar hadden we niet eens een ton omzet.”

Zonder enige twijfel is Ginsel echter de winnaar geworden van de ‘race naar het beste fintech-platform’. Het op een rij krijgen van de banken is volgens Ginsel de belangrijkste stap geweest. “Daarna ging het eerder heel snel over het neerzetten van operationele processen, omdat ik eigenlijk continu heen en weer geslingerd werd tussen commerciële opportunities – denk bijvoorbeeld ook aan het spreken op evenementen en nieuwe dingen organiseren – en tegelijkertijd moest ik ook ervoor zorgen dat de facturen verstuurd werden.”

Ontwikkeling ecosysteem

Broekema vraagt Ginsel of hij weleens in de verleiding is geweest om in te stappen bij een op dat moment nog onbekende fintech, maar met een grote belofte. Bijna niemand kan immers in zoveel keukens tegelijk kijken. 

“Jazeker. Die gedachte hebben we wel vaker gehad. We hebben heel expliciet vanwege Holland FinTech ervoor gekozen om dat in eerste instantie niet te doen, vanuit de gedachte dat op het moment dat je participeert, je ook een bias hebt ten opzichte van die partij waarin je niet investeert. En het hele idee was juist om ervoor te zorgen dat je iedereen een uniforme toegang biedt tot kennis en netwerk die potentieel botst met andere belangen. Ik herken dit gevoel zeker en het is natuurlijk doodzonde dat ik dat niet gedaan heb. Maar ik geloof wel nog steeds in dat idee achter Holland FinTech, dat je iets moet creëren dat wat dat betreft zuiver op de graad tussen de partijen kan staan en bereid is om iedereen even goed te helpen.”

"De financiële industrie zat best wel lang op een plateau waar maar relatief weinig verandering optrad."

In de bijna vijf jaar dat Holland FinTech bestaat heeft Ginsel de overweldigende invloed van fintech op de financiële sector van dichtbij kunnen meemaken. “De financiële industrie zat best wel lang op een plateau waar maar relatief weinig verandering optrad. Je zag dat er opeens een soort golf van verandering leek te komen, met name als je kijkt naar het aantal investeringen die eraan kwamen. En die schrikbeweging leverde in eerste instantie heel veel tractie op, want iedereen had het idee dat ze iets moesten doen. Maar het leverde ook weinig bruikbare samenwerkingen op, omdat mensen eigenlijk niet zo goed wisten wat ze precies moesten doen.”

“Rond 2014 zijn we een leeertraject gestart waar we nu nog steeds middenin zitten om te onderzoeken wat je eigenlijk moet doen op het moment dat je een structurele aanwas van innovaties in een industrie hebt en hoe je dat tot een nieuw ecosysteem laat ontwikkelen, waarbij groot en klein in een soort vast patroon naar elkaar toegroeien en met elkaar samenwerken en vervolgens ook weer ruimte maken voor een volgende generatie innovaties. Dat spel is bijlange nog niet klaar. We zijn inmiddels wel een stuk verder gekomen omdat partijen elkaar nu wel echt serieus nemen als potentiële partner.”

Overheid als obstakel

De financiële sector is inmiddels wel redelijk om, als het gaat om de adoptie van fintech. Maar Ginsel ziet nog een groot obstakel om van Nederland een ‘voorloper in fintech’ te maken. “De politieke weerstand tegen de financiële industrie in algemene zin. Die straalt uiteindelijk ook af op het innovatieve vermogen van de industrie.”

"Londen heeft er echt voor gekozen om fintech te omarmen."

“Op het moment dat je het hebt over dat financiële dienstverleners in generieke zin geen support moeten krijgen of als het al heel snel aan de kant zit waar gegraaid wordt en te veel geld verdiend wordt, dan is het op een gegeven moment ook heel moeilijk om uit te leggen als innovatieve partij, als fintech-speler, dat je daar niet bij hoort. We zien dus ook in de corona-ondersteuningsmaatregelen – de COL-leningen voor startups – specifiek alle financieel gelicenseerde partijen uitgesloten worden.

“Londen heeft er bijvoorbeeld echt voor gekozen om fintech te omarmen als dé industrie die het moet gaan maken en daarmee ook de Engelse economie vooruit moet trekken. Wij zien hier bijna het tegenovergestelde. Dat is wel ingewikkeld. Het tij begint overigens iets te keren nu de overheid een fintech-actieplan gemaakt heeft. Maar daar moet nog wel veel aan gebeuren om het daadwerkelijk dat effect te laten hebben.”