Mastercard introduceert True Name-betaalkaart voor lhbt-gemeenschap

10 juli 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In Amerika bestaat hij al, maar Mastercard geeft aan de zogeheten True Name-kaart dit jaar nog in Europa ter beschikking te willen stellen. De kaart is vooral gewild onder mensen die zich niet willen of kunnen identificeren met de naam die op hun kaart staat. Dit geldt vooral voor transgenders en mensen die zich niet specifiek man of vrouw voelen.

De identiteit van mensen wordt door meerdere dingen bepaald, niet in de laatste plaats door iemands persoonsnaam. Maar niet altijd is de op papier geldende naam ook de naam waarmee iemand zich kan of wil identificeren. Deze naam komt in principe ook terug op de betaalkaart. Wie dat aan wil passen kan doorgaans rekenen op een lang en moeizaam juridisch traject. Met True Name-kaarten wil Mastercard dit probleem uit de weg ruimen.

"Onze namen definiëren ons, en voor miljoenen in de LGBTQ+-gemeenschap stelt hun betaalkaart hen momenteel niet in staat zichzelf te zijn”, aldus Mark Barnett, President van Mastercard Europa. “Als bondgenoten van de LGBTQ+-gemeenschap, hebben we de kans om echte  verandering teweeg te brengen die helpt dit probleem aan te pakken. We dringen er bij onze partners op aan met ons mee te doen om de True Name™-kaart mogelijk te maken in landen in heel Europa, zodat we het voor de transgender en non-binaire gemeenschappnen gemakkelijker maken hun ware identiteit veilig, eenvoudig en met trots te gebruiken. We zijn voornemens hierover in gesprek te gaan met banken in heel Europa.”

Betaalkaart veilig gebruiken

Want een kaart veilig, eenvoudig en met trots gebruiken blijkt nog niet zo evident voor lhbt-ers, of zelfs hetero’s die daarvoor worden aangezien. Bijna een derde (32%) van de personen die identiteitsbewijzen hebben getoond met een naam of geslacht die niet overeenkwam met hun uiterlijk, meldde negatieve ervaringen. Ze werden bijvoorbeeld lastiggevallen, hen werd diensten geweigerd of ze werden zelfs aangevallen. 

Het gebruik van True Name is al beschikbaar in de VS. True Name heeft geen aanvullende nalevingsvereisten bovenop de bestaande creditcardprogramma’s – waardoor implementatie met Mastercard eenvoudig is. Na de VS moet True Name dus ook in Europa beschikbaar worden, het liefst dit jaar nog.

Mastercard krijgt lof van Inter-LGBT, een koepel van lhbt-belangengroepen. “Dit initiatief ondersteunt het verzoek van transgenders: de erkenning van hun ware geslacht en naam, waarbij zelfbeschikking voorop staat. De visie van Mastercard is in lijn met de aanbeveling van Defenseur des Droits [een Frans concept], dat sinds 2016 banken oproept zich aan te passen en rekening te houden met voornamen”, aldus Clémence Zamora-Cruz, woordvoerder van de koepel. 

Het zijn voor bedrijven soms bijzonder moeilijke tijden om te opereren. Een steen des aanstoots is tegenwoordig immers snel gevonden. Een bedrijf dat te weinig doet voor minderheidsgroeperingen krijgt het te horen, een bedrijf dat teveel doet krijgt zomaar het verwijt vooral met het eigen imago bezig te zijn. True Name is best een gedurfde stap van Mastercard, maar wel eentje die op een welkome ontvangst kan rekenen van omvangrijke groepen.

Cancel culture

Overigens mag Mastercard wel uitkijken, als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen-activiteiten. En daarbij gaat het vooral om het woordje ‘master’ in ‘Mastercard’. Zo vonden Engelse makelaars onlangs dat de term ‘master bedroom’ in de ban moest, omdat dit zou wijzen naar een situatie van een duidelijke meester en een duidelijke ondergeschikte. Zakenbank JP Morgan ging nog een stukje verder door de woorden ‘master’ en ‘slave’ – twee frequent gebruikte termen binnen de software-ontwikkeling en het schrijven van code – te verbannen uit de eigen IT-omgeving. In het Engels spreekt men inmiddels van ‘cancel culture’ om dit fenomeen van het uitbannen van onwelgevallige woorden en symbolen te omschrijven.