Bankensector NL heeft nieuwe toetreders nodig

09 mei 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

De Nederlandse bankensector heeft nieuwe toetreders nodig, zodat de kredietstroom op gang komt. De overheid moet meer doen om innovatie in de sector te stimuleren.  Dit zegt Jeroen Kremers voormalig risicobestuurder van Royal Bank of Scotland (RBS) in Nederland tegenover het Financieele Dagblad. “Ik ben zelf betrokken bij twee initiatieven. Bij beide initiatieven merk ik dat door de veelheid aan regels, de drempel voor het opstarten van een bank bijzonder hoog is”, aldus Kremers.

Ruimte creëren voor nieuwe toetreders

Volgens Kremers in het Financieele Dagblad moet de overheid de markt in staat stellen de financiering van de economie voor zijn rekening te nemen. Dat kan onder meer door de concurrentie te vergroten. Er mankeert nu iets aan de kredietverlening. Kremers vindt dat de overheid de problemen verkeerd aanpakt, door risico’s op zich te nemen die op de bankbalans thuis horen, schrijft het Financieele Dagblad. Daarom is Jeroen Kremers van mening dat er meer ruimte moet komen voor nieuwe buitenlandse en binnenlandse toetreders. “Misschien zou het goed zijn om voor toetreders op bepaalde vlakken de regels wat te verlichten”, aldus Kremers.

Bankensector NL heeft nieuwe toetreders nodig

Britse benadering als voorbeeld

In het Financieele Dagblad pleit Kremers voor een meer Britse benadering. In Groot-Brittannië is de overheid actief in het stimuleren van toetreders. “De Britten hebben daar een speciaal innovatieloket voor bij de toezichthouders. Ik heb dat nog niet kunnen ontdekken bij Autoriteit Financiële Markten (AFM) of bij De Nederlandsche Bank (DNB). De Nederlandsche Bank (DNB) meldt concurrentie toe te juichen, maar ook dat er zorgvuldig om moet worden gegaan met de vergunningverlening. Autoriteit Financiële Markten (AFM) benadrukt het bestaan van een ‘innovation room’, een informatieloket voor ondernemers in de financiële sector.

Regels remmen ontwikkeling

Kees Maas, directeur van DCA, adviesbureau voor het ondersteunen van de agrarische ondernemer in zijn bedrijfsvoering opperde in december afgelopen jaar het idee dat de agrarische sector zelf een bank moet oprichten. Hij ziet echter ook dat de drempel hoog is. “De huidige wetgeving werkt belemmerend voor het oprichten van een nieuwe financiële dienstverlener. Ik begrijp de strenge regels vanwege de excessen die plaatsgevonden hebben, maar voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven werkt het verstikkend. Niet alleen de regels remmen ontwikkeling, maar het kost ook nog eens buitengewoon veel geld om een nieuwe bank op te richten”, stelt Maas.

Door hoge regeldruk buitenspel

Kees Maas vreest dat Nederland zich door de hoge regeldruk buitenspel zet. “Het kost twee tot vier jaar om een bank op te richten. Dat is veel te lang. Het midden- en kleinbedrijf kan niet zo lang wachten op kredietverlening. Alternatieve financieringsmethoden zoals crowdfunding en kredietunies krijgen hierdoor wel meer mogelijkheden. Ik denk dat we teruggaan naar een ouderwets systeem waarbij ondernemers elkaar geld lenen in plaats van dat ze naar de bank stappen”, aldus Maas.