ABN AMRO verwacht afkoeling huizenmarkt

08 april 2020 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het aantal verkochte huizen zal dit jaar gaan afnemen en volgend jaar nog sterker. De gemiddelde huizenprijs neemt dit jaar nog iets toe, maar zal volgend jaar ook gaan dalen. Deze ontwikkelingen zijn volgens ABN AMRO het gevolg van minder inkomenszekerheid , een verwachte stijging van hypotheekrentes en in brede zin een terugval van de economie. 

De hausse op de huizenmarkt lijkt voorbij. En als dat niet dit jaar al gebeurt, dan wel volgend jaar. Het coronavirus heeft abrupt gezorgd voor veel schade aan de economie, iets wat zijn weerslag heeft op de huizenmarkt en nog lange tijd zal doorwegen. Vooral tijdelijke krachten hebben hun werk verloren en veel mensen met een vast dienstverband zijn in onzekerheid over hun baan voor de nabije toekomst. Dat zijn beslist geen ingrediënten voor een florerende huizenmarkt. 

Daling prijspeil

“De werkloosheid neemt toe en de besteedbare inkomens staan onder druk. In combinatie met een verwachte stijging van de hypotheekrente zorgt dit voor een verslechtering van de betaalbaarheid van koopwoningen", bevestigt Philip Bokeloh van het Economisch Bureau van ABN AMRO. “Het aantal woningaankopen zal terugvallen, ook omdat beleggers pas op de plaats zullen maken. Als gevolg van de vraagterugval zal de tot voor kort nog zeer krachtige prijsstijging volgend jaar omslaan in een daling van het gemiddelde prijspeil.

Naast onzekerheid over het inkomen verwacht ABN AMRO dus ook een stijging van de hypotheekrente. Of in elk geval een verhoogd risico daarop. Dit zou volgens Bokeloh kunnen gebeuren als de concurrentie op de markt afneemt, omdat buitenlandse hypotheekverstrekkers zich weer meer gaan richten op hun thuismarkt. Ter onderbouwing van deze verwachting wijst hij naar de vorige economische crisis, toen hetzelfde gebeurde. Ook is het mogelijk dat pensioenfondsen minder dan afgelopen jaren zullen gaan beleggen in hypotheken. Bokeloh plaatst twee positieve kanttekeningen bij bovenstaande ontwikkeling. In de eerste plaats zal een stijgende hypotheekrente in Nederland minder hard gevoeld worden vanwege de hypotheekrenteaftrek. Ten tweede blijft de hypotheek in historisch perspectief nog steeds bijzonder laag. 

“Wij houden rekening met een scherpe daling van het aantal woningaankopen dit jaar en een iets minder scherpe daling volgend jaar. De prijzen zullen dit jaar gemiddeld nog een bescheiden stijging vertonen. Dat komt vooral door het zogenaamde overloopeffect: de prijsstijging van vorig jaar van 7% werkt door in de gemiddelde prijs van dit jaar. Volgend jaar zullen de huizenprijzen echter dalen”, besluit Bokeloh.