Tijdelijke verlichting kapitaaleisen Nederlandse banken

18 maart 2020 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De Nederlandsche Bank (DNB) verlicht tijdelijk de verplichte hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden tegenover de kredieten die zij hebben uitstaan. Banken worden zodoende aangemoedigd om extra krediet te verstrekken. Het effect van de verlichting kan oplopen tot €200 miljard krediet dat beschikbaar komt voor de Nederlandse economie. 

De financiële sector speelt een cruciale rol in de aanpak van de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan. Duizenden ondernemingen komen door de tot stilstand komende economie in liquiditeitsproblemen. Zij kunnen aanspraak maken op de borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB). Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse banken voldoende krediet kunnen verstrekken staat de toezichthouder toe dat zij tijdelijk met lagere kapitaalbuffers mogen werken. De maatregel geldt zo lang als nodig is. 

In de basis is de Nederlandse bankensector goed gekapitaliseerd. Ze hebben redelijk wat vet op de botten, zoals het cliché luidt. Onder invloed van Basel III hebben zij sinds 2010 goede stappen gezet om weerbaar te zijn in economisch slechte(re) tijden. Nu de vraag naar krediet ongetwijfeld zal gaan toenemen krijgen de banken extra ruimte om dat geld te verstrekken. In het licht van de huidige situatie ziet DNB deze maatregel als gepast, hoewel het in principe een tijdelijke maatregel is. 

Het verlagen van de buffereisen vereist wel enig maatwerk. Er geldt een eis van 3% van de mondiale risicogewogen blootstellingen, maar per Nederlandse grootbank gaan tijdelijk andere limieten gelden. Dat komt neer op 2,5% voor ING, 2% voor Rabobank en 1,5% voor ABN AMRO. Daarnaast stelt DNB de invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen uit. 

Nadrukkelijk bedoeld voor kredietverlening

Alles is gericht op het draaiende houden van de economie. De maatregelen die DNB nu genomen heeft zorgen in potentie voor €200 miljard extra dat kan worden uitgeleend. DNB waarschuwt dat deze vrijval ‘nadrukkelijk’ bedoeld is om de kredietverlening te ondersteunen en niet om dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Mochten banken dat dwingende advies niet opvolgen zal niet alleen DNB uitleg willen, maar vermoedelijk ook de gehele maatschappij.