Banken bereiden zich voor op ‘Bank voor de klas’

11 maart 2020 Banken.nl 3 min. leestijd

Bankmedewerkers die gastlessen geven op basisscholen over financiële zaken is inmiddels een terugkerende traditie. Het initiatief ‘Bank voor de klas’ jubileert dit jaar met de tiende uitgave. Op het moment staat de teller van aantal geboekte gastlessen op bijna 3.400 stuks.

‘Bank voor de klas’ maakt onderdeel uit van het bredere initiatief Week van het geld van de Nederlandse Vereniging van Banken. Die valt dit jaar in de week van 23 tot en met 27 maart met als thema ‘goed omgaan met geld is goud waard’. De Week van het geld is in 2011 gestart met het streven kinderen beter bewust te maken van geld en zodoende te voorkomen dat zij onhoudbare schulden opbouwen. In het reguliere lesprogramma van basisscholen komt omgang met geld vrij weinig aan bod. Mede daarom trekken bankiers het land in om gastlessen te geven. 

Meetbare ontwikkeling

De gastlessen gaan inmiddels hun tiende jaar in en volgens voorlichtingsorganisatie Nibud hebben de lessen effect. De financiële kennis van scholieren uit de groepen 6, 7 en 8 is toegenomen, zo blijkt effectiviteitsmetingen. Uit cijfers van ‘Bank voor de klas’ zelf blijkt die ontwikkeling ook. Er werd gemeten met een controlegroep die de lessen niet volgde en een experimentele groep die de lessen wel volgde. In rapportcijfers uitgedrukt nam de kennis over geldzaken bij de controlegroep van een 5,58 naar een 6,13. De experimentele groep zag een grotere stijging met bijna een vol punt, van een 5,41 naar een 6,39. 

Twee belangrijke thema’s waar veel aandacht voor is zijn sparen en sociale druk, twee fenomenen die elkaar nog weleens willen bijten. Zakgeld is een effectief middel om leren om te gaan met geld, vanwege het simpele feit dat het eindig is. Volgens de onderzoekers geven kinderen aan dat ze daarmee leren geduld te moeten hebben voor ze iets kunnen kopen. Negen op de tien kinderen heeft meer of minder ambitieuze spaardoelen. Saillant is dat twee derde van de kinderen aangeeft dat hun ouders bijschieten als ze iets echt heel erg graag willen hebben. 

De onderzoekers concluderen tevens dat sociale druk bij een ‘ruime meerderheid’ van de kinderen een rol speelt om geld uit te geven. Dat is op zichzelf geen hele verrassende conclusie, want erbij willen horen is nu eenmaal een heel menselijk verschijnsel en niet per se leeftijdsgebonden. Op de basisschool is dat wellicht kleding van een bepaald merk, op de middelbare school de nieuwste smartphone en in het bedrijfsleven zijn dat bijvoorbeeld exclusieve schoenen of dure manchetknopen. Meer dan driekwart (77%) van de kinderen geeft aan dat ze niet het geld hebben om iets te kunnen kopen wat hun vriendjes of vriendinnetjes wel hebben. Kinderen leren op die manier in elk geval dat keuzes maken erbij hoort. 

Het aantal gastlessen staat momenteel op net iets minder dan 3.400, verspreid over heel Nederland. Alle bekende consumentenbanken vaardigen medewerkers af, aangevuld met zakenbanken en vermogensbeheerders. Aanmelden is nog steeds mogelijk via de website van Bank voor de klas voor zowel banken als scholen.