Crowdfunding deed het goed in 2019

06 januari 2020 Banken.nl 2 min. leestijd

De opmars van financiering via crowdfunding heeft zich in 2019 verder bevestigd. De markt groeide verder met 21% tot een som van €321 miljoen, verdeeld over 3.284 projecten. De cijfers komen naar voren in een overzicht van Crowdfundmarkt en zijn gebaseerd op basis van informatie van alle Nederlandse crowdfundingplatformen die een registratie bij de AFM hebben. Van deze platformen was Collin Crowdfund de grootste, met zo’n €260 miljoen aan verstrekte financiering in 2019.

Bedrijven en particulieren die bij de bank nul op het rekest krijgen kunnen zich al enige tijd wenden tot crowdfunding. Het fenomeen blijft zich stevig ontwikkelen, niet in de laatste plaats omdat de rendementen - hoewel nooit gegarandeerd - stukken hoger liggen dan men op een spaarrekening krijgt. Collin Crowdfund spreekt bijvoorbeeld van een rendementsbereik van tussen de 3% en 4,5%. 

Vastgoed meest populair

Crowdfundmarkt - een bekende overzichtspagina met allerlei crowdfundingprojecten - stelt vast dat vastgoedleningen een dominante positie innemen. In 2019 ging ongeveer een kwart van alle financiering naar vastgoeddoelen, bij elkaar €77 miljoen. Naast vastgoed was ook duurzaamheid een belangrijk thema, wat niet heel verrassend is gezien de maatschappelijke tendens. Meer specifiek gaat het hier om opwekking van duurzame energie, zoals projecten rond één of meerdere windmolens of zonnepanelen. Duurzame energie was goed voor 14% van de som aan financiering via crowdfunding.

In 2019 was Collin Crowdfund het grootste platform dat crowdfunding faciliteerde, met €50 miljoen aan verstrekte financiering. Daarbovenop komt nog €9 miljoen van Knab Crowdfunding, dat afgelopen jaar opnieuw ingericht werd in samenwerking met Collin. Bij elkaar opgeteld betekent het dat Collin Crowdfund zichzelf marktleider mag noemen. “Wij zijn natuurlijk trots op deze cijfers, maar toch benadruk ik graag dat wij kwaliteit veel belangrijker vinden dan volume”, stelt algemeen directeur Jeroen ter Huurne. Hij voegt daaraan toe dat ondernemers via Collin een zeer hoge kans hebben op succesvolle funding. “Er is geen garantie op funding, maar onze hit ratio van kritisch beoordeelde aanvragen mag er met 99,5% wezen. En dit danken wij aan het vertrouwen van onze investeerders.” 

Meetproblemen

Een marktomvang van €321 miljoen of €59 miljoen aan verstrekte financiering zijn op zichzelf heldere getallen. Toch is het niet altijd even eenvoudig om labels te plakken op de totale omvang van crowdfunding. Er is namelijk geen volledige overeenstemming over wanneer iets ophoudt crowdfunding te zijn en verwordt tot een andere vorm van alternatieve financiering. Het is vaak een kwestie van perspectief. Daarbij richt Crowdfundmarkt zich op alle crowdfundings die een AFM-registratie hebben, maar zijn er nog voldoende over die dat niet hebben. Hoe dan ook is de tendens dat crowdfunding nog altijd meters vooruit aan het maken is.