Geleerde lessen van een volledige data reconciliatie

09 december 2019 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Reiknistofa Bankanna (RB) is al jarenlang een IT-partner voor de IJslandse financiële sector. Banken kunnen bij RB terecht voor allerhande IT-outsourcing, bijvoorbeeld ontwikkeling, onderhoud en beheer. De Nederlandse dienstverlener Data eXcellence, specialist op het gebied van datamigratie, sprak met Kristrún Arnarsdóttir over volledige reconciliatie bij de migratie van grote aantallen lopende rekeningen en spaarrekeningen naar het Sopra Banking Platform.

In de eerste plaats, wat is reconciliatie?

Reconciliatie is zorgen dat alles klopt. Zorgen dat wanneer data eenmaal gemigreerd is, deze correct en volledig is. Dat doen we door automatisch de gemigreerde data en de oorspronkelijke data met elkaar te vergelijken. We vergelijken de data ook na bijvoorbeeld dagelijkse renteberekeningsprocessen. 

Dat klinkt eenvoudig.

Ja, dat klopt. Echter, wanneer je data in verschillende systemen met elkaar wilt vergelijken is het alsof je appels met peren vergelijkt. De werkelijkheid is niet eenvoudig dus. Daarom maken we bij RB gebruik van een zogeheten Datasquare. In het Datasquare wordt de data van onze systemen in een uniform stramien weergegeven, in de computerwetenschap ook wel ‘ontologie’ genoemd. Bij de overstap naar Sopra was één van de vereisten dat Sopra gegevens aan Datasquare zou doorgeven in hetzelfde uniforme stramien. 

Dit zorgde voor een goed begin in het kunnen vergelijken van data uit het oorspronkelijke systeem met die in Sopra. Maar zelfs op die manier bleken veel dingen anders te zijn, bijvoorbeeld hoe producten gecategoriseerd en weergegeven werden. Hoewel het Datasquare veel van de data-elementen bevat, dekt het niet alles. Niet gedekte data-elementen moesten wij afzonderlijk behandelen. Uiteindelijk deden we een volledige reconciliatie: alle data-elementen die onderdeel waren van de migratie zijn met elkaar vergeleken. 

Hoe belangrijk was het DataSquare voor deze volledige reconciliatie?

Het hebben van een gedeelde ontologie maakt een wezenlijk verschil. Zonder een ontologie moet je prioriteit geven aan risico en kapitaal. We ontdekten al snel dat het met elkaar vergelijken van data die niet in het DataSquare stonden erg tijdrovend was. 

Al die gedetailleerde vergelijkingen vormen geen direct toepasbare informatie voor het bestuur. 

Correct. Het vinden van juiste representatievormen voor verschillende groepen belanghebbenden binnen het project is erg belangrijk. Vanuit een business perspectief is de lopende rente bijvoorbeeld heel relevant. We realiseerden dat er tussen de systemen verschillen in lopende rentes zouden zijn, om meerdere redenen. De rekenmethode verschilt licht bijvoorbeeld. Lopende rente is belangrijk, omdat het alleen klopt als alle financiële transacties kloppen, de rentes (zowel historisch als actueel) kloppen en de mapping van de producten juist is. 

De resultaten zijn weergegeven als een spread waarin de verschillen zijn gevisualiseerd. De horizontale as bevat het verschil in lopende rente, de verticale as toont het aantal rekeningen. Het lopende rente-verschil in IJslandse kronen* is verdeeld in potjes van 0-2, 2-5, 5-10, 10-100 en >100, zowel positief als negatief. 

Dit stelde ons in staat om te differentiëren tussen kleine issues afkomstig van rekenfoutjes en verschillen die andere oorzaken hadden en extra onderzoek vereisten. Daarbij gaf het belanghebbenden een goed overzicht in actuele verschillen en in de vooruitgang van het project. 

Hielp deze rapportage ook in het vaststellen van de oorzaak van verschillen?

Ja, de rapportage stelt ons in staat om in te zoomen op individuele verschillen tot contractniveau, waarmee een gedetailleerde analyse van de oorzaak kunnen maken. Goede hulpmiddelen om analyses uit te voeren en resultaten vast te leggen zijn erg belangrijk, daar is veel tijd en moeite in gaan zitten. De rapportage- en analysetools zijn opgezet als web-applicatie, gebruikmakend van Oracle Application Express (APEX) bovenop de database.

Bestond er een vooraf opgesteld acceptatiecriterium voor deze verschillen?

Nee, acceptatiecriteria werden pas tijdens het project opgesteld, als onderdeel van het proces. Het was een iteratief proces, elke nieuwe iteratie zorgde voor vertrouwen. Stel dat je zou vragen welk verschil acceptabel is, dan kon je als antwoord krijgen dat geen verschil acceptabel is. Dus je hebt een proces nodig dat je de mogelijkheid geeft om verschillen te visualiseren, te analyseren en erover te praten, zodat klanten het begrijpen en de oorzaak of het herstel accepteren.

Je hebt veel ervaring in het testen van datamigraties. Welke lessen heb je hieruit getrokken?

Het het hebben van een gedeelde ontologie is van grote waarde als je een volledige reconciliatie op het oog hebt. En besteed tijd aan de juiste tools voor presentatie en analyse. 

 

* 1 IJslandse kroon = €0,0073