UN Global Compact leidraad verantwoord beleggen

28 april 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

De UN Global Compact organisatie biedt een leidraad voor verantwoord beleggen. Edith Siermann, CIO Fixed Income bij Robeco neemt ons mee in de werking hiervan. Hoe willen wij als belegger dat een onderneming zich gedraagt? Wat is eigenlijk een maatschappelijk verantwoorde onderneming? Welk ondernemingsgedrag draagt bij aan een goed risico-rendementsprofiel van een onderneming op de langere termijn? Een belangrijk ijkpunt voor de beantwoording van dit soort vragen wordt gevormd door de internationale principes van het UN Global Compact, aldus Siermann.

UN Global Compact

Het UN Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties voor ondernemingen die op een maatschappelijk verantwoorde wijze willen opereren. Het bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Enkele voorbeelden van deze principes zijn: ‘Een onderneming zal zich niet inlaten met kinderarbeid’, ‘Een onderneming werkt aan de bestrijding van corruptie’ en ‘Een onderneming gaat voorzichtig om met het milieu’. Het zijn basale standaarden, die een eerste toets zijn voor het maatschappelijk verantwoord gedrag van ondernemingen.

United Nations - Global Compact

Wereldwijde standaard

Het UN Global Compact is wereldwijd de standaard op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Meer dan 12.000 ondernemingen uit 145 landen hebben zich aan de principes verbonden, waaronder 106 Nederlandse ondernemingen. Ondertekenaars zijn verplicht jaarlijks een voortgangsrapportage op te leveren aan de UN Global Compact-organisatie. Het ondertekenen van de principes is daarmee dus niet vrijblijvend.

Risicoperspectief belangrijk voor beleggers

Voor beleggers is het vanuit een risicoperspectief van groot belang dat bedrijven ondernemen volgens deze principes, aldus Siermann. “Als actieve aandeelhouders gaan wij daarom in dialoog met bedrijven die het UN Global Compact ernstig en structureel schenden.” Deze dialoog wordt ook wel ‘enhanced engagement’ genoemd, vanwege het diepgaande karakter van de gesprekken. “In deze engagementgesprekken bespreken wij altijd hoe een onderneming de schending denkt op te lossen. Maar we vragen meer. Het is ook van belang dat een onderneming gericht actie onderneemt om te voorkomen dat vergelijkbare schendingen zich in de toekomst opnieuw zullen voordoen. Daarnaast willen we dat een onderneming transparant is over het verandertraject.” Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen en publiceren van een verbeterplan.

Schendingen oplossen

Gelukkig blijkt bij veel dialogen met ‘schenders’ van het Global Compact dat ondernemingen in de loop van de dialoog inzien dat het van belang is om de schending(en) op te lossen en nieuwe schendingen te voorkomen, aldus Siermann. “Veel van deze dialogen kunnen na een engagementperiode, die kan oplopen tot drie jaar, succesvol worden afgesloten.” 

Uitsluiting

Bij sommige ondernemingen loopt de dialoog echter moeizaam en wordt weinig voortgang geboekt. Daarnaast laten sommige ondernemingen ook meerdere schendingen tegelijk zien. Zij vervuilen bijvoorbeeld niet alleen het milieu, maar schenden ook mensenrechten. “Wanneer een onderneming na een engagementperiode van drie jaar onvoldoende voortgang heeft geboekt, kunnen we besluiten deze onderneming uit te sluiten uit het beleggingsuniversum. Dat is echter het allerlaatste middel, omdat noch het bedrijf, noch wij als belegger, noch de maatschappij er beter van worden” , aldus Siermann.