KAS Bank lid Transparency International Nederland

25 april 2014 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Per 1 april 2014 is KAS BANK lid geworden van Transparency International Nederland (TI-Nl). “Wij delen de visie van TI-NL om integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid te bevorderen in de meest brede samenleving. Als bedrijfslid ondersteunt KAS BANK de voortdurende dialoog door TI-NL over de in het bedrijfsleven algemeen aanvaarde principes van good corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar mogelijk brengen wij de activiteiten van TI-Nederland actief onder de aandacht bij onze klanten en de financiële sector in het algemeen”, aldus een woordvoerder van de bank.

KAS BANK - Transparency International

Samenwerking met TI-Nederland

In mei 2013 publiceerde de Werkgroep Integriteit Pensioenfondsen van TI-Nederland haar rapport ‘Kijken in de Spiegel’. Het rapport beschrijft de bestuurlijke dilemma’s bij het dichten van de vertrouwenskloof tussen deelnemers en pensioenfondsbesturen. Tevens formuleert de werkgroep een aantal ‘algemene principes op het gebied van bestuurlijke integriteit en integere uitvoering’. KAS BANK was actief vertegenwoordigd in de werkgroep en organiseerde vervolgens enkele ronde tafel bijeenkomsten over het rapport met vertegenwoordigers van de Nederlandse pensioensector.

Transparency International

Transparency International is een wereldomvattende niet-gouvernementele organisatie (NGO) die leiding geeft aan de inspanning om integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid te bevorderen in de meest brede samenleving en daarmee de corruptie in de wereld uit te bannen. De organisatie publiceert bijvoorbeeld jaarlijks de zogenaamde Corruption Perception Index en de Bribery Perception Index en een Global Corruption Report over een actueel onderwerp. Transparency International heeft in circa 100 landen een chapter.