BKR spreekt van zorgelijke schuldenpositie millennials

17 juli 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Consumenten uit de leeftijden tussen 25 en 40 jaar kampen het vaakst met betalingsachterstanden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bureau Krediet Registratie (BKR). Voorman Peter van den Bosch spreekt zelfs van een ‘zorgelijke situatie’. Om overkreditering te voorkomen pleit hij andermaal voor het registreren van studieschulden.

Het BKR speelt een belangrijke rol in het voorkomen van schulden onder Nederlandse consumenten. Tegelijkertijd is het niet bepaald de populairste organisatie, iets wat vooral komt door hun rol als ‘slechtnieuwsbrenger’. Consumenten met een BKR-registratie tonen zich vaak eerder verongelijkt dan begripvol. In essentie wil het BKR niets anders dan voorkomen dat men zich te diep in de schulden steekt, zo diep dat ze er zonder hulp niet meer uitkomen, met alle nare gevolgen van dien. 

Studieschuld overstijgt consumptief krediet

Regelmatig geeft het BKR een overzicht van de schuldenpositie van Nederlanders. Uit een recente versie blijkt dat millennials het vaakst kampen met betaalachterstanden. In de samengestelde groep van 25-40-jarigen kampt zo’n 11% met betalingsachterstanden. Dat is fors hoger dan het gemiddelde over alle leeftijden van 6,2%. Een situatie die het BKR bestempelt als ‘zorgelijk’. Niet in de laatste plaats vormen studieschulden een voornaam onderdeel hiervan. De totale studieschuldenberg onder millennials bedraagt zo’n €22 miljard. Dat is volgens het BKR meer dan het totaal uitstaande consumptief krediet bij diezelfde groep.

“De schuldensituatie bij twintigers en dertigers is zorgelijk. Hieraan zie je dat jongeren al vroeg in de problemen komen. Willen we deze jongeren financieel beschermen, dan is het noodzakelijk om alle leningen goed in kaart te brengen”, zegt bestuursvoorzitter Van den Bosch. Hierbij doelt hij specifiek ook op studieschulden. “Dit is de enige manier om overkreditering te voorkomen. De BKR Kredietbarometer geeft slechts zicht op een deel van iemands schuldenpositie. Wij registreren bijvoorbeeld geen studieschulden. En dit terwijl deze voor veel jonge volwassenen de grootste financiële verplichting is.”

Vier op de tien verzwijgt studieschuld

Enige tijd terug stelde hypotheekadviseur Viisi dat één op de zeven de studieschuld verzwijgt bij een hypotheekaanvraag. Uit onderzoek van BKR zou blijken dat dit zelfs vier op de tien is. Een wetsvoorstel omtrent een verplichte verklaring omtrent studieschuld haalde het onlangs echter niet in de Kamer. De reden? Bij de invoering van het leenstelsel zou aan studenten beloofd zijn dat studieschulden niet geregistreerd zouden worden.  

Van den Bosch beschouwt dat als een onverstandige opstelling van de politiek. “Het feit dat de overheid de studieschuld niet wil registreren baart zorgen. Als samenleving moeten we niet de kop in het zand steken en ervoor zorgen dat zowel consumenten als kredietverstrekkers één totaaloverzicht hebben van alle uitstaande leningen en het betaalgedrag. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet in de schulden terecht komen.”