Het sneeuwbaleffect van beleggen met een langetermijnvisie

27 mei 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Beleggers met een lange adem rekenen doorgaans op de kracht van het sneeuwbaleffect. Ofwel het jaarlijks behalen van rendement op rendement, in het Engels ‘compounding’ genoemd. Online vermogensbeheerder Evi van Lanschot diept het fenomeen verder uit.

Wanneer het gaat over rente over rente wordt Albert Einstein er nog wel eens bijgehaald. Gevraagd naar wat hij het achtste wereldwonder vond antwoordde de van oorsprong Duitse wetenschapper: “Samengestelde interest.” De stapeling van rente op rente als één van de grote wonderen van deze wereld. Een bijzondere gedachtegang, maar misschien helemaal zo gek nog niet stelt Evi van Lanschot.

Rendement op rendement

Het principe zelf is eigenlijk vrij simpel. Rente die niet wordt opgenomen genereert het jaar erop rente over een hoger bedrag, de inleg plus de verdiende rente. Bij beleggen spreekt men dan eerder van rendement op rendement. Door de jaren heen wordt dat effect steeds groter, door het eerder aangehaalde sneeuwbaleffect.

Het sneeuwbaleffect van beleggen met een langetermijnvisie

Evi gebruikt het eenvoudige voorbeeld van een inleg van €1.000 met een fictief jaarlijks rendement van 4%. Na één jaar is de waarde van de belegging gestegen tot €1.040. Na vijftien jaar is de waarde echter al toegenomen tot €1.800, wat ten opzichte van de initiële inleg neerkomt op een waardevermeerdering van maar liefst 80%. Mits de aanvankelijke inleg natuurlijk onaangeroerd blijft en niet ieder jaar afgeroomd wordt. In een grafiek zou die ontwikkeling de vorm hebben van een exponentiële groeilijn, een lijn die steeds wat steiler gaat lopen.

Evi identificeert drie belangrijke succesfactoren voor het bereiken van samengestelde rente.

  • Tijd. Hoe lang blijft het geld onaangeroerd staan? Het effect wordt immers steeds groter naarmate er meer tijd verstrijkt.
  • Het percentage aan rente of rendement. Sparen levert momenteel nauwelijks iets op. Het effect van samengestelde rente is daardoor beperkt. In de regel zijn de rendementen bij beleggen hoger, hoewel 2018 daar nu niet echt een goed voorbeeld van was.
  • De initiële inleg. Hoe hoger het startbedrag, hoe groter het effect. Het startbedrag groeit tenslotte ieder jaar mee.

Om de praktijk kracht bij te zetten wijst Evi naar de successen van superbelegger Warren Buffet. Die zou zijn eerste aandelen gekocht hebben toen hij nog maar elf jaar was. Een bovengemiddeld rendement en tientallen jaren onaangeroerd houden hebben er mede voor gezorgd dat hij geen financiële zorgen heeft. Dat en ongetwijfeld het nemen van de juiste beslissingen aangaande andere beleggingen.