Davinci Groep over technologische innovatie in kredietaanvraagtraject

27 mei 2019 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De ontwikkelingen in kredietaanvraagtrajecten volgen elkaar in snel tempo op. Digitalisering is een belangrijke aanjager bij deze vernieuwingen. Davinci Groep is al vanaf 1991 bezig met het optimaliseren van processen in de financiële dienstverlening, een cyclus zonder einde. Geavanceerde software-oplossingen automatiseren momenteel handmatige verwerkingstransacties, met behulp van cloud-technologie van AWS. Banken.nl spreekt met de twee directeuren van Davinci Groep, Jan-Lamber Voortman en Gunter Serneels, over de invloed van het bedrijf op de financiële sector en welke technologie daarbinnen een rol speelt.

Een triviale vraag om af te trappen, hoe is de keuze voor Davinci als bedrijfsnaam gegaan? Tussen de grote Leonardo en 21e eeuwse financiële technologie zit immers een wereld van verschil.

Leonardo Da Vinci is de man die meer dan 500 jaar geleden de toekomst uitvond. En vandaag de dag is hij nog steeds een hele grote inspiratiebron voor ons. Wij zijn hier elke dag bezig met hoe technologie onze klanten kan helpen om in de toekomst succesvol te zijn.

Met welke diensten en producten is Davinci bezig met het veranderen van de financiële sector?

Davinci heeft sinds haar oprichting in 1991 meerdere veranderingen teweeg gebracht in de financiële sector. Bijvoorbeeld in 1994 met het Hypotheken Data Netwerk (HDN), in het jaar 2000 met het NBWO (modelwaarde) dat later is opgegaan in Calcasa, in 2003 met de Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH) en in 2011 met Skydoo. Ondanks het feit dat men in de jaren ‘90 nog niet sprak over FinTech, waren we daar bij Davinci al wel mee bezig. Als je kijkt naar hoe we de financiële sector op dit moment veranderen heeft dat alles te maken met de cloud. Daar zijn we vijf jaar geleden binnen ons domein in de financiële sector als pionier mee begonnen samen met Amazon Web Services (AWS). Inmiddels zijn we marktleider en zien we dat steeds meer marktpartijen interesse hebben om de stap naar de cloud te maken.

Wat kun je vertellen over het soort klanten dat Davinci bedient, zit er bijvoorbeeld veel variatie in type bedrijf en grootte of richten jullie je op een specifieke groep financiële partijen?

We richten ons op banken en geldverstrekkers en dan heel specifiek de aanbieders van hypothecair en consumptief krediet. Dat doen we voor onder andere Nationale Nederlanden, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), Vesting Finance, RNHB, CMIS Group, het Nationaal Restauratiefonds (NRF) en BNP Paribas.

Wat is jullie visie op hoe de rol van banken zich ontwikkelt op het gebied van consumptief en hypothecair krediet de komende jaren en welke software-innovaties spelen daarin een rol?

Innovaties in technologie en software vormen een steeds belangrijkere factor in de rol van banken. Door goed gebruik van technologie zijn de voorlopers in de financiële sector bezig met de creatie van hun eigen ecosysteem. Verschillende platformen worden door middel van API-technologie aan elkaar gekoppeld. Banken die erin slagen om versneld een waarde-creërend ecosysteem te kunnen aanbieden zijn de roergangers voor de toekomst. Hoe deze waardecreatie tot stand komt kan door elke speler voor zichzelf worden ingevuld. Wij zien efficiëntie, duurzaamheid en ultieme zelfredzaamheid van de klant in ieder geval als de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren.

Davinci Groep over technologische innovatie in kredietaanvraagtraject

Het gebruik van API’s en het koppelen van platformen zal ook het ontsluiten en gebruiken van digitale broninformatie makkelijker maken, zowel voor hypotheken als voor consumptief krediet. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een verdere modernisering van het acceptatiebeleid met de mogelijkheid tot het 24/7 verstrekken van leningen zonder tussenkomst van fysieke acceptanten.

Hoe en in welke mate spelen jullie in op PSD2?

PSD2 en de informatie die hiermee beschikbaar komt – zowel de ruwe data als de geanalyseerde data – beschouwen wij als een absolute waardecreator voor ons eigen platform. De gedigitaliseerde informatie stelt ons in staat om op verschillende plaatsen in ons platform het proces efficiënter en transparanter te laten verlopen. Ook met het oog op risk en compliance.

PSD2 kan een digitaal bewijsstuk zijn voor het aanvraagproces van een lening en kan sleutelinformatie bevatten voor het inrichten van achterstands- en intensief beheerprocessen. Bovendien kan het ook een goede aanvulling van informatie zijn op de reguliere klantbeheerprocessen van een hypotheek. Het platform van Davinci is in ieder geval voorbereid op de integratie van PSD2.

Davinci bestaat al 25 jaar, maar presenteert zichzelf als fintech. Doorgaans is die term voorbehouden aan startups. Wat maakt dat jullie je nadrukkelijk als zodanig op de kaart zetten?

Dat FinTech veelal wordt geassocieerd met startups horen we vaker, maar vinden we onterecht. FinTech is een samentrekking van de Engelse woorden ‘Financial’ en ‘Technology’. Met andere woorden: het begrip omvat alle innovatieve financiële producten en diensten die de manier waarop we met geld omgaan vereenvoudigt en versnelt. En dat is precies waar we ons binnen Davinci mee bezig houden.

Davinci biedt haar diensten aan als SaaS, via de cloud. Jullie werken voor de cloud-voorziening samen met Amazon Web Services. Hoe is die samenwerking ontstaan en op welke manieren vullen jullie elkaar aan?

Zoals al eerder gezegd zijn we vijf jaar geleden als pionier naar cloud gegaan. Dat deden we destijds met twee bekende en ervaren cloud providers, namelijk Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om vol voor AWS te gaan, mede ingegeven door de behoeften en verwachtingen van onze klanten waarmee we samen de lijnen van ons Cloud platform uittekenen. Bovendien biedt deze focus het voordeel om gespecialiseerde kennis te verwerven van alle mogelijkheden die AWS aanbiedt. De samenwerking met AWS wordt steeds intenser waarbij we voor bepaalde cloud-diensten inspraak hebben op de AWS-roadmap. Bepaalde functionaliteiten die voor ons cruciaal zijn, voegt AWS met prioriteit aan de stack toe. Anderzijds maken wij steeds meer gebruik van standaard diensten die AWS aanbiedt. De weg die we hierin samen met AWS en onze klanten hebben afgelegd heeft ons in staat gesteld om een full service provider te worden met SOC2-accreditatie.