KAS Bank: Gelijke settlementcyclus voor heel Europa

16 april 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Op grond van de Central Securities Depository Regulation moet binnen de Europese Unie de standaard settlement cyclus aangepast worden van T+3 naar T+2. De aanpassing gaat vooraf aan de implementatie van Target2-Securities, het nieuwe Europese settlement systeem voor de gecentraliseerde afwikkeling van effectentransacties in centraal bankgeld, aldus Mitchel Steur, hoofd Service management bij KAS Bank.

Waarom T+2?

De doelstelling van de Central Securities Depository Regulation (CSDR) is onder andere een gelijke settlement cyclus voor heel Europa. Dit sluit aan bij de harmonisatiedoelstelling van T2S. De twee initiatieven zijn dan ook complementair. T+2 harmoniseert de juridische aspecten van de afwikkeling van effectentransacties en de regels voor de CSD’s op Europees niveau. T2S harmoniseert de operationele aspecten van de afwikkeling van effectentransacties. T+2 is een van de oplossingen voor de inefficiënties (de zogenaamde Giovannini Barrières) binnen de financiële markten van de Europese Unie en zal zorgen voor een meer efficiënte afwikkeling van cross-borders. Tevens zal het gehele settlement- en clearingproces hierdoor harmoniseren voor de implementatie van T2S. T+2 en T2S lossen zeven van de in totaal vijftien Giovannini Barrières op.

KAS Bank - Gelijk settlementcyclus

Voor welke markten geldt T+2?

CSDR schrijft voor dat deze wijziging in de markten moet zijn doorgevoerd voor 1 januari 2015, maar in ieder geval uiterlijk zes maanden voor de implementatie van T2S in de betreffende markt. Op deze wijze gaat standaardisatie en harmonisatie vooraf aan de introductie van T2S. Duitsland, Bulgarije en Slovenië wikkelen al af in een T+2 settlement cyclus. Per 1 januari 2015 moeten ook de overige 26 EU lidstaten zich aan deze kortere cyclus geconfirmeerd hebben. Een aantal markten gaat op een later tijdstip over. Daarnaast heeft een aantal markten nog niet bevestigd wanneer de migratie zal plaatsvinden. Zodra wij meer informatie van deze markten ontvangen, zullen wij u hierover informeren. Om het aantal fondsen waarover tijdens de migratie een corporate action plaatsvindt zoveel mogelijk te beperken wordt de migrerende markten aangeraden de wijziging naar T+2 plaats te laten vinden tussen september en november 2014. Dit geldt voornamelijk voor de markten die in de eerste wave (22 juni 2015) naar T2S migreren.

Voor welke transacties geldt T+2?

Volgens CSDR Artikel 5 is T+2 van toepassing op:

  • transacties in effecten, uitgevoerd op een gereglementeerde markt of een soortgelijke handelsplaats (bijvoorbeeld MTF, OTF)
  • bilaterale transacties tussen twee tegenpartijen buiten een gereglementeerde markt of soortgelijke handelsplaats om (d.w.z. in de OTC-ruimte)

Bij bilaterale transacties moeten de tegenpartijen de flexibiliteit hebben om gezamenlijk tot een afwijkende settlement periode te komen. Wanneer men hier niet uitkomt, dan zal de standaardcyclus hetzelfde zijn als de afwikkelingscyclus op de gereglementeerde markt/ handelsplaats waar hetzelfde instrument wordt verhandeld.

Belangrijk aandachtspunt van T+2

Het terugdringen van de matchingen afwikkeltermijn betekent dat u een dag minder de tijd hebt om eventuele verschillen op te lossen om failed transacties te voorkomen. Gezien de verwachte invoering van een boetebeding bij een failed transactie is dit een zeer belangrijk aandachtspunt, aldus Steur.