'Nieuwe Cao Banken stap richting de toekomst'

02 mei 2019 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Per 1 januari 2019 geldt een nieuwe Cao Banken. Niet alleen nodig omdat de oude cao afliep. Maar ook omdat het tijd was voor nieuwe afspraken die passen bij een snel veranderende bankensector, aldus Ellen Kok, die voor de Nederlandse Vereniging van Banken de onderhandelingen begeleidde tussen de Werkgeversvereniging Banken en de werknemerspartijen De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance.

Ellen Kok: “Onze cao-afspraken komen tot stand binnen een proces waarin elke partij eerst een voorstellenbrief voorlegt, met daarin zijn visie. Hoe breng je die visies vervolgens bij elkaar? De visie van de werkgevers richtte zich op de snelle (technologische) vernieuwing binnen de sector, de opkomst van nieuwe spelers en de gevolgen hiervan voor de arbeidsmarkt zoals de krimp van de sector, met de uitstroom enerzijds en de zoektocht naar schaars talent anderzijds. En dit in een context waarbij de Nederlandse economie groeit, de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt door grote variaties in vraag en aanbod en medewerkers gevraagd wordt om langer door te werken door een stijgende pensioenleeftijd.

Centraal in onze visie was dus de wendbare en vitale medewerker. In de voorstelbrieven van de vakorganisaties  lag naast duurzame inzetbaarheid veel nadruk op ‘loon’. Daar zit ook een visie onder: er is de afgelopen jaren gematigd beloond. Maar nu de economie weer aantrekt in de BV Nederland, is er weer ruimte om wat aan die loonparagraaf te doen.”

“Nieuwe cao Banken stap richting de toekomst”

Raamwerk

Kok: “Wat in dit proces spannend was, is dat om een branche-cao gaat. Weliswaar niet voor alle banken. Maar wel voor de 24 diverse banken die lid zijn van de Werkgeversvereniging Banken (WVB). Circa twee derde van deze banken heeft een hoofdkantoor in het buitenland en de cultuur en de structuur van de aangesloten banken zijn heel divers. Bij een cao denk je veelal aan harde arbeidsvoorwaarden; aan loon en aan arbeidsvoorwaardelijke instrumenten die in geld zijn uit te drukken. Deze cao is echter meer een ‘raamwerk’ met ruimte voor passende initiatieven binnen de afzonderlijke banken.

Een voorbeeld: bij wendbaarheid en vitaliteit denk je snel: we zetten in de cao een vitaliteitsbudget voor elke medewerker. Een aantal banken heeft al soortgelijke instrumenten, maar met net andere accenten. Of ze hebben daar juist geen ruimte voor, omdat ze te klein zijn of gehouden zijn aan richtlijnen vanuit het buitenlandse moederbedrijf. Daar invulling aan geven was best een uitdaging: hoe kun je toch komen tot zodanige – niet voorschrijvende - afspraken dat daar eenzelfde commitment uitspreekt?”

Activeren en uitwisselen

Kok: “Dat losten we op door terug te gaan naar de basis: wat stond er in de oude cao, wat hebben de banken nu zoal en wat willen we bereiken? In de nieuwe cao staat nu dat banken in hun huidige beleidsplannen voor duurzame inzetbaarheid dit jaar een speerpunt ‘vitaliteit en wendbaarheid’ toevoegen. Daarin maken ze concreet wat ze op dit vlak doen. Na een jaar gaan we die plannen ophalen en de kennis en ervaringen op het vlak van vitaliteit delen. Een combinatie dus van activeren en uitwisselen en de bonden daarin meenemen. Daarmee heb je een cao die aansluit op wat er speelt in de sector en die past bij de verenigingsstructuur van de WVB. En dat is een mooie stap richting de toekomst.

 

QUOTE: Een combinatie van activeren en uitwisselen en de bonden daarin meenemen.

 

Verder constateerden we samen met de banken en de vakorganisaties dat de bestaande regelingen voor vitaliteitsverlof en de aanpassing arbeidsduur ouderen, de zogenaamde 80-80-100 regeling) als een ‘groot goed’ ervaren worden. De afspraak is dan ook om deze regelingen te continueren en onder de aandacht te houden. Natuurlijk is tijdens de cao-onderhandelingen ook veel gesproken over de structurele loonsverhoging. Cao-partijen hebben elkaar gevonden op het niveau van 2,5% per 1 januari 2019 en 2,5% per 1 januari 2020.”

Diversiteit

Kok: “Uniek in deze cao is de afspraak dat iedere werkgever één Power Certificaat aanschaft van EveryDay Heroes. Daarmee helpt een bank iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk.  Dat we in deze cao daarbij ook culturele diversiteit een plek geven, daar ben ik heel blij mee. Ook bijzonder is dat wij in de cao met de leden hebben afgesproken om kennis en ervaring te blijven uitwisselen op het thema diversiteit en inclusie. Dit als onderdeel van de bestaande cao-afspraak over ondertekening van het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf.”

Dit artikel is eerder verschenen in Bank|Wereld Online, het magazine van de Nederlandse Vereniging van Banken.