Kifid houdt financieel adviseur verantwoordelijk voor ondeugdelijk beleggingsadvies

30 april 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Een gestopte ondernemer en diens moeder krijgen beiden een schadevergoeding toegewezen van respectievelijk €100.000 en €70.000. De reden hiervoor is een ondeugdelijk beleggingsadvies van een financieel adviseur. Deze adviseerde te beleggen in een vastgoedproject, wat faliekant verkeerd afliep. Hij had dat niet mogen doen, oordeelt de Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid. Die fout kost hem nu €170.000.

De ondernemer in kwestie was aandeelhouder in een familiemaatschap. Na gezondheidsklachten besluit hij terug te treden. Hij krijgt hiervoor een uitkoopsom. Samen met zijn financieel adviseur overlegt hij over manieren om het geld te beleggen. Uiteindelijk koopt de man in 2008 voor €270.000 participaties in een vastgoedproject, genaamd ‘Future Life’. De moeder van de man in kwestie investeert eveneens een bedrag in hetzelfde project, €50.000.

Belegging in rook op

Niet vergeten, het is 2008, het is volop crisis en de bouwsector is één van de sectoren die een zware pijp rookt. Menig bouwbedrijf gaat over de kop en menig bouwproject wordt geannuleerd. In 2010 gaat ook de stekker uit het project ‘Future Life’, het gaat failliet. Daarmee verdampt ook het belegde vermogen van de ondernemer en diens moeder, wat in het project zit. Verwoede pogingen om het project toch doorgang te laten vinden lopen op niets uit en de zaak wordt gesloten. Het leidt tot de start een andere zaak, namelijk eentje die de ondernemer en zijn moeder aanspannen tegen de adviseur. Een reactie van de adviseur blijft uit. Daarom stappen zij in 2017 naar het klachteninstituut Kifid en stellen zij de financieel adviseur verantwoordelijk. In eerste instantie voor een bedrag van respectievelijk €380.000 en €70.000.

Kifid houdt financieel adviseur verantwoordelijk voor ondeugdelijk beleggingsadvies

Inmiddels reageert de adviseur wel, zij het ontkennend. Hij betwist namelijk beleggingsadvies te hebben gegeven. Hij stelt voor beleggingsadvies een beleggingsadviseur te hebben benaderd, omdat hij zelf niet over beleggen adviseert. Volgens het Kifid staat echter vast dat meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden tussen adviseur en veronderstelde benadeelden. Mede op basis van die gesprekken zijn zij overgegaan tot beleggen in ‘Future Life’, oordeel het Kifid.

Ongeschikt als beleggingsdoel

Volgens het Kifid blijkt nergens uit dat de adviseur geïnformeerd heeft naar het doel van de beleggingen en de risicobereidheid. De aard van het vastgoedproject zou ongeschikt zijn voor het beleggingsdoel ‘pensioen’, zo oordeelt ook het Kifid. Daarbij zou spreiding in beleggingen een goed advies zijn geweest, ook daar is geen sprake van geweest. Het Kifid stelt dat het advies niet gegeven had mogen worden en verwerpt een beroep op verjaring en eigen schuld van de betrokkenen.

Met die uitspraak is de kous af, al zal het wellicht niet automatisch tot tevredenheid bij de eisers hebben geleid. Zij eisten aanvankelijk namelijk €380.000 en €70.000, wat de beleggingen inmiddels waard zouden zijn, vergeleken met een obligatie-index. Echter, bij een vordering van meer dan €100.000 is een uitspraak van het Kifid niet bindend. Omdat de persoon in kwestie een bindende uitspraak wil schikt hij voor €100.000, exclusief proceskosten. De moeder in kwestie ontvangt nog steeds €70.000.