Bestuurders ABN AMRO krijgen wél décharge tijdens algemene vergadering

26 april 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De algemene vergadering van ABN AMRO heeft de jaarrekening over 2018 vastgesteld en verantwoordelijke bestuurders en commissarissen gedechargeerd. Tijdens de samenkomst werden in Anna Storåkers en Michiel Lap verwelkomd als nieuwe commissarissen, waar Steven ten Have en Frederieke Leeflang afscheid namen. De aandeelhouders keurden ook de juridische fusie goed tussen ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V., waarbij enkel de naam van de laatste blijft bestaan.

Eerder deze week kwamen aandeelhouders van ABN AMRO bijeen tijdens de jaarlijkse vergadering. Volgens de bank was 83,66% van het totaal aantal uitstaande aandelen aanwezig. De aandeelhouders mochten zich uitspreken over diverse zaken, waaronder de jaarrekening, personele wisselingen in de raad van commissarissen en een gewijzigde organisatiestructuur.

Dividend €0,80 per aandeel

Wat betreft de jaarrekening, deze is door de algemene vergadering vastgesteld. Aandeelhouders keurden bovendien het dividendvoorstel van €752 miljoen goed, wat neerkomt op €0,80 per aandeel. Uitkering daarvan vindt plaats op 20 mei aanstaande. De individuele leden van de Executive Board en de raad van commissarissen kregen décharge. Normaal gesproken is dat niet zo’n nieuws en is dit meestal niet meer dan een formaliteit. Maar in een week waarin de top van ING die décharge niet kreeg, is het ineens wel een dingetje.

Bestuurders ABN AMRO krijgen wél décharge tijdens algemene vergadering

Naast het vaststellen van de jaarrekening keurden de aandeelhouders de installatie van twee nieuwe commissarissen goed, die eind vorig jaar al waren aangekondigd. De Zweedse Anna Storåkers heeft vele jaren in leidinggevende functies gezeten bij Nordea Bank, de bank die eerder nog interesse had in een fusie met ABN AMRO. Storåkers wordt vergezeld door Michiel Lap, die een verleden heeft bij verschillende internationale banken op het gebied van corporate en investment banking, onder meer Morgan Stanley en Goldman Sachs. Beiden zijn aangesteld voor een termijn van vier jaar, lopend tot de algemene vergadering van 2023. 

ABN AMRO Bank N.V.

Dan lag er nog een voorstel voor een fusie met een tamelijk juridisch karakter, namelijk tussen ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V. Het zal de buitenwacht wellicht niet heel veel zeggen, maar voor ABN AMRO betekent het een vereenvoudiging van de organisatiestructuur. Het verstrekt de kapitaalratio’s (inclusief leverage ratio) en optimaliseert naar eigen zeggen administratieve processen. ABN AMRO Bank N.V. is de entiteit die overblijft.