Banken en mobiliteitssector delen uitdaging van digitalisering klantinteractie

17 april 2019 Banken.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Vorige maand bezocht NVB-voorzitter Chris Buijink het BOVAG-huis in Bunnik. Een inspirerende ontmoeting met voorzitter Bertho Eckhardt waarin uitgebreid gesproken werd over de ontwikkelingen en uitdagingen in een sector in transitie.

BOVAG is de brancheorganisatie van ongeveer 9.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezig houden. Tijdens de rondleiding door het mooie, transparante gebouw in Bunnik vertellen diverse medewerkers iets over hun werk en zo ontstaat in vogelvlucht een mooi beeld van de veelheid aan projecten. Als branchevereniging houdt BOVAG zich bezig met de wet- en regelgeving vanuit Den Haag en Brussel ten aanzien van de mobiliteitsbranche en met zaken als pensioenen en cao’s. Bijzonder is dat BOVAG daarnaast een keurmerk voor de klanten van de leden, en daarmee een sterk consumentenmerk is.

Kennis en inzicht

De leden van BOVAG hebben over het algemeen een hoog risicoprofiel. Er is sprake van veel concurrentie, hoge investeringskosten en lage marges. Er valt volgens de voorzitter voor de banken nog wel wat te winnen als het gaat om een betere manier van beoordelen van financieringsaanvragen. Zeker nu de verdienmodellen sterk aan het veranderen zijn, is kennis en inzicht in de branche cruciaal.

Banken en mobiliteitssector delen uitdaging van digitalisering klantinteractie

Eckhardt: “Het echte geld wordt in de automotive wereld niet langer verdiend met de verkoop van nieuwe auto's, maar met financieringen, verzekeringen, handel in gebruikte auto's. We zien dat banken vaak nogal traditioneel naar onze branches kijken en in veel gevallen niet meedenken met de ondernemer.”

De komst van de elektrische auto zet het verdienmodel verder onder druk. “Deze auto's hebben minder onderhoud nodig, de slijtage is minder, een goed verdienend oliebeurtje zit er niet meer in. Daar bereiden wij ondernemers in elk geval al op voor, zodat zij hun processen, producten en diensten daar reeds op kunnen aanpassen.” BOVAG ontwikkelde modellen waarbij gebruik wordt gemaakt van de data en tools van het eigen databedrijf RDC. Via een ondernemersportaal kunnen leden in de nabije toekomst ook zelf kentekens invoeren en data opvragen. Eckhardt: “Hiermee wordt veel inzichtelijker hoe de markt er in jouw regio uitziet, welke behoeftes er zijn.”

Datagestuurde informatie

Ook banken zouden wat hem betreft veel meer op basis van datagestuurde informatie een afweging kunnen maken van de potentie van een ondernemer in zijn gebied. “Er is zoveel data beschikbaar waarmee je veel nauwkeuriger de potentie in beeld krijgt dan wanneer je alleen maar kijkt naar dingen als de jaarrekening. Een financieringsaanvraag uit Hoogeveen is niet hetzelfde als een aanvraag uit Etten-Leur. Je hebt te maken met een ander inkomen, een ander publiek, een andere staat van het wagenpark. Die data zijn allemaal beschikbaar. Bepaalde type auto's verkopen misschien heel goed in Drenthe, maar niet in Brabant.”

Buijink wijst erop dat ook banken in hun dienstverlening steeds beter proberen te denken vanuit het perspectief van de klant. “Net als jullie sector zetten ook banken bij het verbeteren van de interactie met de klant sterk in op digitalisering.”

Bij BOVAG doen ze dat onder meer door de ontwikkeling van het occasion-platform viabovag.nl. Consumenten kunnen hier terecht voor de aankoop van een betrouwbare auto met BOVAG-garantie en omruilgarantie, ondernemers kunnen met dit platform de alsmaar stijgende tarieven van bestaande advertentiesites ontlopen.

Nieuwe verdienmodellen

In de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen willen veel leden een eigen leasemaatschappij starten. Voor financiering daarvan kunnen ze deels terecht bij de eigen financieringsmaatschappij via verzekeringsdochter Bovemij. Eckhardt: “Wij hebben altijd al geroepen dat we eigenlijk een eigen BOVAG-bank moeten hebben zodat leden goedkoop toegang krijgen tot kapitaal. Plannen voor een kredietunie strandden enkele jaren geleden helaas.”

“Wij hebben altijd al geroepen dat we eigenlijk een eigen BOVAG-bank moeten hebben zodat leden goedkoop toegang krijgen tot kapitaal.”

Zoals banken steeds meer samenwerking zoeken met nieuwe fintech-bedrijven, zet ook de BOVAG als vereniging de luiken open. Eckhardt: “Wij gaan nu een project starten over deelfietsen en deelauto's. In die markt zijn naast grote internationale spelers veel leuke studentenbedrijfjes actief. We proberen een community te creëren rondom dit soort ondernemers waarin je binnen projecten kennis kunt delen. Al langere tijd investeert BOVAG in het bedrijf Crossyn dat in staat is om waardevolle data te ontsluiten die door hedendaagse auto’s wordt gegenereerd. Met die data kunnen de BOVAG-leden nieuwe diensten ontwikkelen.”

Bereidheid tot samenwerken

Buijink vertelt dat binnen de bankensector steeds meer bereidheid bestaat om op het gebied van betalingsverkeer samen te werken, deels vanuit efficiency en veiligheidsoverwegingen. “Dat zie je nu doorwerken op andere terreinen. Zo kijken we of we tot gezamenlijke aanpakken kunnen komen als het gaat om witwassen.”

Chris Buijink en Bertho Eckhardt

De BOVAG-voorzitter is benieuwd welke rol de NVB als vereniging speelt in dat proces van streven naar meer gemeenschappelijkheid. Buijink: “Samen met de banken voeren we nu bijvoorbeeld een verkenning uit rondom transactiemonitoring. De uitvoering gebeurt samen met collega’s uit de sector. En zo werken we overal. Naast de vijftig medewerkers van het bureau van de NVB zijn er zo’n vijfhonderd mensen van de banken die meedraaien in allerlei activiteiten.”

Banken zijn er volgens Buijink van doordrongen dat ze gezamenlijk meer hun betekenis kunnen laten zien.

Banken zijn er volgens Buijink van doordrongen dat ze gezamenlijk meer hun betekenis kunnen laten zien, bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening of financiële weerbaarheid van ouderen. “Of neem een onderwerp als duurzaamheid. Vijf jaar geleden waren banken daar vooral ieder voor zich mee bezig. Het was en is nog steeds een manier om je te onderscheiden. Wie is het meest circulair? Maar inmiddels wordt het ook belangrijk gevonden te laten zien wat de betekenis is van de sector als geheel. Dat we uitspreken: dit is onze ambitie voor bijvoorbeeld het klimaatakkoord.”

Klimaatakkoord

Eckhardt verwacht dat pas rond 2024 daadwerkelijk zoveel aanbod is dat elektrische auto’s aantrekkelijker worden dan voertuigen op fossiele brandstoffen. “Dat de elektrificatie doorzet is evident.” Die ontwikkeling heeft veel impact op het businessmodel van de BOVAG-leden. “Bedrijven die vooral in de jonge segmenten zitten, gaan het eerst de elektrificatie voelen in het teruglopen van de onderhoudsvraag en dus de bezetting van de werkplaats. Ook daar zou de bank naar moeten kijken. Wat voor soort bedrijf is het? In welk segment zitten ze? Als bank moet je scherp gaan kijken naar plannen van aanpassing, vernieuwing en nieuwe businessmodellen. Er gaat veel gebeuren in deze wereld.”

Dit artikel is eerder verschenen in Bank|Wereld Online, het magazine van de Nederlandse Vereniging van Banken.