Verhoging NHG-grens hypotheek leidt direct tot meer vraag

13 februari 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In de eerste maand van 2019 lag het aantal aanvragen voor een hypotheek mét Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 17% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Bij doorstromers lag het zelfs ruim een kwart (26,5%) hoger. Dat blijkt uit een publicatie van Knab, op basis van gegevens van Hypotheken Data Netwerk. Interessant zijn ook de geografische verschillen. 

Lag de grens voor een hypotheek met NHG in 2018 nog op €265.000, in 2019 is die limiet opgeschroefd naar €290.000. Met deze garantie krijgen geldverstrekkers zekerheid dat een uitgeleend bedrag ook daadwerkelijk wordt terugbetaald in het geval van onvoorziene ontwikkelingen. Denk daarbij aan het niet meer kunnen betalen van de hypotheek als tragisch gevolg van een echtscheiding of werkloosheid. Voor de hypotheekafnemer geldt bovendien dat die een lagere hypotheekrente betaalt. Wel rekent NHG in ruil voor de zekerheid die zij bieden zelf een provisie van 0,9% van de hypotheeksom.    

percentage doorstromers

De NHG-regeling is vooral populair onder starters op de woningmarkt. In januari 2019 vroeg maar liefst 61,9% van de starters een hypotheek met NHG aan. Kijkend naar doorstromers ligt dat percentage op 31,5%. Absoluut gezien ligt dat percentage een stuk lager, maar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de procentuele toename wel groter. Het aantal doorstromers dat kiest voor NHG groeit harder (17%) dan het aantal starters dat kiest voor NHG (10%). Volgens Knab hangt die toename nauw samen met de verhoging van de NHG-grens.

Voorwaarden gunstiger geworden

“De voorwaarden om NHG af te sluiten zijn gunstiger geworden. Vorig jaar kwamen veel doorstromers niet in aanmerking voor de NHG omdat hun hypotheek simpelweg te hoog was. Nu die grens is verhoogd zie je het aantal NHG-aanvragen direct toenemen”, aldus Erik Slijkoord, hypotheekadviseur bij Knab. Knab benadrukt overigens wel dat mensen de NHG niet automatisch hoeven te nemen vanwege de rentekorting en dus lagere maandlasten die het oplevert. Eigen geld meenemen (waardoor een lagere loan-to-value ratio ontstaat) is wat dat betreft een hele goede optie.

Kaart Nederland januari 2019

Bovenstaande kaart van Nederland geeft de keuze voor NHG weer in januari 2019. Evenals in eerder onderzoek van Knab zijn er interessante geografische conclusies te trekken. En weer is het vooral de periferie waar een andere economische realiteit lijkt te heersen. Met name Groningen (62,5%) en Zeeland (61,9%) steken er bovenuit. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de gemiddeld relatief lage huizenprijzen in die provincie. In Noord-Holland en Utrecht is sprake van het omgekeerde. Steden als Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Amersfoort aangevuld met vrij dure regio’s als het Gooi en Utrechtse Heuvelrug drijven de prijzen flink op, waardoor een hypotheek met NHG vaak überhaupt niet meer mogelijk is.