Euronext: MKB financiering meer door kapitaalmarkt

09 april 2014 Banken.nl

MKB bedrijven kunnen vaak moeilijk aan bankkrediet komen. Zij moeten op zoek naar investeerders die willen participeren in het bedrijf. Het MKB zal zich voor financiering steeds meer tot de openbare kapitaalmarkt gaan wenden en steeds minder tot banken. Dat zegt Cees Vermaas, CEO van Euronext Amsterdam tegen website NUzakelijk. “Het landschap van financiering gaat veranderen. De beurs kan daar uitstekend een rol inspelen”, aldus Vermaas.

Verschuiving van banken naar openbare kapitaalmarkt

Vermaas stelt tegenover NUzakelijk dat nu nog 80% van de financiering plaatsvindt door banken. In de toekomst zullen banken echter steeds meer adviserend worden en zal er een transitie plaatsvinden naar veel meer marktgericht. Volgens Vermaas zal in Nederland de komende tien tot vijftien jaar een verschuiving plaats vinden richting Amerikaans model, waar 70%  financiering op de openbare kapitaalmarkt opgehaald wordt en slechts 30% afkomstig is van banken.

Financiering MKB gaat meer via openbare kapitaalmarkt

NL Ondernemingsfonds opent weg voor pensioengeld naar financieringsmarkt

“We zien meer vraag naar de ontwikkeling van financieringsproducten. Ook zijn we een samenwerking aangegaan met pensioenfondsen en banken om het NL Ondernemingsfonds te lanceren”, zegt Cees Vermaas, CEO Euronext Amsterdam. NL Ondernemingsfonds is een initiatief van de banken ABN AMRO, ING en Rabobank, pensioenuitvoerders MN en Syntrus Achmea. Vermogensbeheerder Robeco en Euronext Amsterdam hebben het initiatief in de oprichting genomen. Het NL Ondernemingsfonds opent een nieuwe weg voor pensioengeld naar de Nederlandse financieringsmarkt. Het fonds anticipeert op een herstel van de economie en de stijging van de kredietvraag. Leningen die worden uitgegeven door het eerder dit jaar gelanceerde NL Ondernemingsfonds zijn deels afkomstig van het fonds en deels van banken. Het fonds richt zich op institutionele beleggers. “Het NL Ondernemingsfonds laat zien dat er sprake is van het momentum en de bereidheid van banken en pensioenfondsen om samen te werken”, stelt Vermaas tegenover NUzakelijk.

MKB naar de beurs krijgen is speerpunt voor Euronext

Beursbedrijf Euronext stelt zich ten doel om de toegang tot de kapitaalmarkt voor het MKB te verbeteren en meer kleine bedrijven te stimuleren de sprong naar de beurs te wagen. Meer MKB naar de beurs zien te krijgen, is een van de speerpunten van Euronext. “We willen de beurs populairder maken onder kleinere ondernemers. Om die reden is in 2013 EnterNext gelanceerd, een initiatief met als doel genoteerde en niet-genoteerde middelgrote en kleinere ondernemingen in hun groei bij te staan. We geven deze bedrijven extra gerichte ondersteuning, begeleiding en service bij het vergroten van hun zichtbaarheid, de liquiditeit en de toegang tot de kapitaalmarkt”, aldus Vermaas. De beurs wordt vooral gezien als de partner van vooral grote bedrijven. Dat beeld wil EuroNext langzaam veranderen, door een meer integrale aanpak en door het proces van de toegang tot kapitaal te vereenvoudigen.

Nieuws

×

Meer nieuws over