Stoelendans in raad van commissarissen BNG Bank

30 januari 2019 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BNG Bank draagt Huub Arendse voor als nieuw lid van de raad van commissarissen. De ingangsdatum van de termijn staat gepland op 18 april aanstaande. Op dezelfde datum treden twee zittende commissarissen - Jan Nooitgedagt en Theo Bovens - op eigen initiatief af. En passant is Olivier Labe door de rvc herbenoemd als lid van de raad van bestuur van BNG Bank.

Huub Arendse is door BNG Bank voorgedragen als nieuwe commissaris. Hij treedt op 18 april formeel in functie. Met de 60-jarige Arendse treedt een scheepslading aan financiële expertise toe tot het toezichthoudende orgaan van de bank. Een kwart eeuw (1982-2007) werkte hij voor KPMG, waar hij op een gegeven moment Lead Financial Services werd. Nadien was hij nog zes jaar lang partner bij het accountants- en advieskantoor. Van 2013 tot 2017 was hij CFO bij bankverzekeraar Achmea, waar hij sinds begin 2018 in dienst trad als voorzitter van de raad van commissarissen.

Stoelendans in raad van commissarissen BNG Bank

Waar Arendse medio april toetreedt als commissaris, treden er aan de andere kant twee af. Jan Nooitgedagt en Theo Bovens. Beiden treden af vanwege het accepteren van nevenfuncties in de afgelopen termijn. Nooitgedagt en Bovens hebben er allebei zo’n zeven jaar op zitten, beiden begonnen in 2012 als commissaris bij BNG Bank. De bank geeft aan hen ‘zeer erkentelijk’ te zijn voor hun bijdrage in de afgelopen jaren. De oplettende lezer zal opmerken dat er dus één commissaris minder is in de komende jaren. Volgens de bank is dat een gewenste reductie. In totaal bestaat de raad van commissarissen straks uit zeven leden.

Herbenoeming Labe als CFO

Daarmee is het nieuws rond de top van BNG Bank nog niet voorbij, want ook over de raad van bestuur valt nog wat te melden. Huidig CFO Olivier Labe wordt per 1 mei herbenoemd als lid van de raad van bestuur. Naast Labe bezetten Gita Salden (CEO) en John Reichardt (CRO) de overige bestuurszetels.