ASN Bank financiert bouw bio-energiecentrale Amsterdam

03 januari 2019 Banken.nl 2 min. leestijd

Om meer duurzame energie op te wekken bouwt Amsterdam een nieuwe bio-energiecentrale. Het project wordt grotendeels gefinancierd door ASN Bank, vanuit de missie om de uitstoot van CO2 te reduceren. Eenmaal voltooid moet de centrale jaarlijks de uitstoot van zo’n 67.000 ton CO2 te reduceren en een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie.

Een grote stad als Amsterdam kent nu eenmaal veel woningen die voorzien moeten worden van warmte en elektriciteit. Een grote stad als Amsterdam produceert ook veel huishoudelijk afval, zo’n 800 ton per dag. Het Afval Energie Bedrijf (AEB) maakt voor een gedeelte nieuwe energie van dat afval. Volgens het AEB - dat onderdeel is van de gemeente - leidt dat tot duurzame elektriciteit voor zo’n 300.000 woningen en warmte voor ongeveer 30.000 woningen. Een nieuwe bio-energiecentrale (BEC) moet de warmtevoorziening gaan verdubbelen.

Missie CO2-reductie

ASN Bank financiert de bouw en de operationele fase van de nieuw te bouwen energiecentrale grotendeels. Dat doet het vanuit een heldere missie. “Vanuit de missie van ASN Bank om ook in de gebouwde omgeving CO2-emissie te reduceren, is de bank verheugd betrokken te zijn bij dit belangrijke project voor de stad Amsterdam”, aldus Arie Koornneef, directeur van de Volksbank-dochter.

Nieuwe bio-energiecentrale moet bijdragen aan energietransitie

Momenteel verwerkt AEB jaarlijks zo’n 110.000 laagwaardig houtafval tot 935 TeraJoule (TJ), een Joule met twaalf nullen erachter. Ter vergelijking, een TJ komt overeen met iets meer dan 30.000 kuub aardgas. Met laagwaardig houtafval wordt bedoeld hout dat niet geschikt is voor papier of constructie. Denk daarbij aan snoeiafval als takken, twijgen, spaanders of zaagselresten. Dat afval wordt aangeleverd door onder andere landschapsbeheer en houtverwerkers uit de wijde omtrek, met een maximum van 150 km. Dat maximum is op zichzelf te billijken, want als er meer brandstof verstookt moet worden om het daar te krijgen dan dat het oplevert is het middel erger dan de kwaal.

Flexibiliteit bij piekvraag warmte

Derk Kappelle is CFO van AEB Amsterdam en licht toe: “Met deze lokale biomassa-energiecentrale versterkt AEB zijn positie als het duurzame grondstoffen- en energiebedrijf van Amsterdam. Met de AEB Bio-energiecentrale dragen we eraan bij dat het Amsterdamse warmtenet sneller kan groeien en is bij piekvraag de flexibiliteit van de warmtevoorziening in Amsterdam geborgd. De komst van de centrale betekent ook nieuwe werkgelegenheid en verduurzaming van de haven van Amsterdam. Ook draagt AEB BEC bij aan de ambitie van de samenwerkende partijen van de regionale klimaattafel in het Noordzeekanaalgebied om in 2030 de CO2emissies fors terug te dringen.”