Triodos Bank stopt met vastgoedfonds

14 november 2018 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Triodos Bank wil stoppen met het zogeheten Vastgoedfonds, waarmee het belegt in uitsluitend duurzaam gebouwde of beheerde panden en monumenten. Halverwege december stemmen de aandeelhouders over het voorstel. Als reden voor het staken van de activiteiten wordt genoemd de weigering van de aandeelhouders om nieuwe aandelen uit te geven. Wanneer groei niet mogelijk, is stoppen de enige andere optie aldus Triodos.

Het Triodos Vastgoedfonds is opgericht in 2004 en valt onder de verantwoordelijkheid van Triodos Investment Management. Bij de oprichting is de doelstelling vastgelegd uitsluitend te beleggen in duurzaam gebouwde of beheerde panden. De beleggingsportefeuille vertegenwoordigde halverwege 2018 een waarde van ruim €77 miljoen. Als het aan Triodos ligt worden de activiteiten van het fonds gestaakt, waarover aandeelhouders op 17 december mogen stemmen.

Triodos Bank stopt met vastgoedfonds

Tijdens een aandeelhoudersvergadering die in mei van dit jaar werd gehouden weigerden de aandeelhouders om nieuwe aandelen uit te geven. Volgens de bestuurders van het fonds was en is de uitgifte van nieuwe aandelen echter nodig om de vruchten te plukken van schaalvergroting. Triodos - dat momenteel zelf ook een nieuw duurzaam hoofdkantoor laat bouwen - ziet in stoppen de enige reële optie als verdere groei niet mogelijk is.

De leiding van het fonds laat optekenen: “Het bestuur is van mening dat Triodos Vastgoedfonds ofwel moet groeien ofwel moet stoppen. Continueren in de huidige vorm acht het bestuur niet in het belang van de aandeelhouders. Beëindiging kan onder meer inhouden het meewerken aan een openbaar bod op de aandelen in het fonds, verkoop van de portefeuille van het fonds en/of ontbinding en vereffening van het fonds.”