Grote advieskantoren in trek bij jonge bankiers

02 oktober 2018 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Een toenemend aantal junior banking-professionals overweegt om over te stappen naar strategieadviesbureaus zoals McKinsey & Company, Bain & Company en Boston Consulting Group. De strategiebureaus profiteren daarmee van de heersende cultuur binnen het bankwezen, met name bij investment banking. Zo hebben veel junior medewerkers in de investment banking betrekkelijk beperkte carrièrevooruitzichten en daarnaast veroorzaakt het prestatiegerichte beloningssysteem meer dan eens de nodige stress.

De bankenwereld en de adviesbranche zijn al geruime tijd in de directe nabijheid van elkaar. Met vergelijkbare opdrachten trekken beide sectoren sterk gedreven mensen van hoog aangeschreven universiteiten aan, die goed worden betaald in ruil voor complex en divers werk voor een klant – ondanks dat banken doorgaans stukken hogere bonussen uitkeren dan adviesbureaus. Door deze raakvlakken ontstaat de nodige uitwisseling tussen beide industrieën, bijvoorbeeld van ideeën, maar in het bijzonder op het terrein van human resources.

Uit een recente ontwikkeling blijkt dat onder jonge investment bankiers met name de adviesbranche erg populair is. In toenemende mate overwegen zij om over te stappen naar grote strategieadvieskantoren zoals McKinsey & Company, Bain & Company en Boston Consulting Group (tezamen: MBB). Een senior consultant – werkzaam bij een van de drie MBB-organisaties – legt uit dat hij de trend herkent: “Het aantal junior bankiers dat ik in 2018 tijdens sollicitaties voorbij heb zien komen is vrij plotseling omhoog geschoten. Het aantal cv's dat we van bankiers ontvingen was betrekkelijk stabiel de afgelopen jaren, maar dit jaar is het aantal cv’s van jonge bankiers significant toegenomen. Alsof ze hun eerdere carrière keuze heroverwegen en hun aanvankelijk tweede keuze – de adviesbranche – nu als een betere optie beschouwen.”

Voordelen adviesbranche

Een junior aandelenhandelaar die actief is voor Swiss Bank legt uit dat de aantrekkingskracht van de consultancysector op jonge bankiers tweeledig is. Allereerst is de baanzekerheid binnen de advieswereld stukken hoger. Met name binnen het vak van investment bankier moeten targets worden gehaald, waar je maar slechts deels invloed op kan uitoefenen. Haal je de targets niet, dan staat je positie betrekkelijk snel op het spel.

McKinsey, Bain en BCG in trek bij jonge bankiers

In lijn daarmee, zo laat de jonge aandeelhandelaar weten, is consultancywerk ten tweede aantrekkelijk omdat je binnen dat vakgebied in de loop der jaren een skill-set ontwikkelt die elders ook bruikbaar is. Hij voegt daaraan toe dat de aangeleerde vaardigheden die binnen de aandelenhandel van toepassing zijn daarbuiten nauwelijks kunnen worden ingezet.  

Consultants doorlopen daarentegen veelal een diverse leercurve. Daarom zijn ze vaak erg in trek bij uiteenlopende private en publieke organisaties, die adviseurs beschouwen als waardevolle medewerkers. Niet voor niets verlaten veel ervaren consultant op een zeker moment de branche om managementfuncties te bekleden bij grote corporates en multinationals. Op het hoogste niveau kan een partner van een adviesbureau zelfs de sector verlaten om elders in de Raad van Bestuur een rol te vervullen. Denk bijvoorbeeld aan Manon van Beek – voormalig Partner van Accenture in Nederland – die momenteel bestuursvoorzitter is van TenneT, de hoogspanningsnetbeheerder in Nederland en een groot deel van Duitsland.

Solide salaris

Ten slotte kan ook de vorm van uitbetaling een gegronde reden zijn om te kiezen voor de adviesbranche als jonge bankier. Hoewel investment banks doorgaans forsere bonussen overmaken dan adviesbureaus, moet het solide consultancysalaris niet worden onderschat. Een jonge investment bankier kan op basis van zijn behaalde targets in een jaar aanzienlijk meer verdienen dan een jonge adviseur. Als de bankier het daaropvolgende jaar het geluk echter niet aan zijn zijde heeft, gaat een groot deel van zijn inkomen in rook op. Daarentegen wordt een consultant minder afgerekend op de geboekte resultaten op de korte termijn: in vergelijking met jonge bankiers is de vergoeding van een adviseur voor een veel kleiner deel prestatieafhankelijk. Hoewel een bankier soms stukken meer kan verdienen, schept de uitbetalingsstructuur binnen de consultancywereld wel meer rust in het privéleven van een jonge professional: dat moet beslist niet bespot worden.

Gerelateerd: Slechts 1 van de 250 afgestudeerden krijgt baan in strategy consulting