Verduurzaming van de woning geen prioriteit voor huiseigenaren

26 september 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING heeft woningbezitters en starters gevraagd hoe zij aankijken tegen verduurzaming van een woning. Uit het meest actuele door de bank opgestelde ‘ING Woonbericht’ blijkt dat verduurzaming van de woning geen prioriteit heeft voor huiseigenaren. Ook blijkt dat huiseigenaren zich vaak niet bewust zijn van de voordelen van een duurzame woning.

Woningbezitters zijn over het algemeen nauwelijks bezig met duurzaamheid, een onderwerp dat niet hoog op hun agenda staat, zo blijkt uit het bericht. 45% van de eigenaren weet bijvoorbeeld niet welk energielabel zijn huis heeft. Vooral bewoners van minder energiezuinige huizen hebben geen idee of schatten hun label te hoog in.

Enkel 11% is van mening een onzuinige woning te hebben (energielabel D of lager), waar dit in de realiteit geldt voor 44% van de huizen. “We zien dat de echte winst, zowel financieel als voor het milieu, in de minder energiezuinige woningen zit. Juist die categorie woningbezitters lijkt zich minder bewust van de voordelen van verduurzaming”, stelt Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING.
Energielabel vaak onbekend

Starters meer animo voor verduurzaming

Starters op de woningmarkt vinden het verduurzamen van een woning veel logischer dan huiseigenaren. Zo stelt 42% van de starters dat zij zelf actief moeten bijdragen aan verduurzaming, terwijl slechts 26% van de huiseigenaren die mening is toegedaan. Huiseigenaren zijn ook minder bereid om actie te ondernemen, waarmee ze een hoger energielabel kunnen bemachtigen. 61% van de starters geeft aan een energiezuinig label te eisen bij het kopen van een eerste woning. Hoewel dat positief klinkt, stelt Flikweert dat starters door de krappe markt die wens naar verwachting snel zullen laten varen, wanneer ze de kans krijgen op het kopen van een huis. “Een woning bemachtigen is op dat moment belangrijker”.

Verduurzamen eigen verantwoordelijkheid

Huiseigenaren houden niet van externe dwang om te (moeten) verduurzamen, bijvoorbeeld door druk afkomstig vanuit het Rijk of van hypotheekaanbieders. Momenteel zijn in elk geval maar relatief weinig huizenbezitters van plan om duurzame stappen te ondernemen, slechts 10% zal op korte termijn duurzaamheidsinspanningen in gang zetten, blijkt uit het Woonbericht van ING. Energiebesparende maatregelen worden ook nauwelijks genomen, zelfs als woningbezitters voldoende spaarmiddelen hiervoor kunnen aanwenden. Flikweert: “De behoefte aan financiering is beperkt. Van de woningbezitters zegt 58% voldoende spaargeld te hebben voor verduurzaming of niet te willen lenen voor dit doel. We moeten dus veel meer doen aan bewustwording en het benoemen van de voordelen van.”Verduurzaming woning geen prioriteit huiseigenaren

De redenen voor verduurzaming, mochten woningbezitters daar uiteindelijk toch op overgaan, lopen uiteen. Vooral het verlagen van energiekosten (aangegeven door 94%) vormt een van de belangrijkste drijfveren van huiseigenaren. Minder belangrijk zijn het verhogen van de waarde van een huis of het door verduurzaming aantrekkelijker maken van het huis voor potentiële kopers. Negen op de tien respondenten denkt dat duurzame investeringen voor maximaal de helft tot uiting komen in een stijging van de waarde van een huis.

Gerelateerd: NVB ziet voldoende financieringsruimte voor verduurzaming gebouwde ruimte