NVB: Kwaliteit onderzoek Eerlijke Bankwijzer niet verbeterd

11 september 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geeft aan dat de kwaliteit van de resultaten van de Eerlijke Bankwijzer (EBW) de afgelopen jaren niet is verbeterd. Feiten en meningen blijven volgens de belangenvereniging door elkaar lopen. Gesprekken daarover tussen banken en EBW hebben niet tot kwalitatieve verbetering geleid.

De Eerlijke Bankwijzer (EBW) is een platform waarop consumenten de handelswijze van banken op verschillende terreinen kunnen raadplegen. Investeren banken bijvoorbeeld in fossiele brandstoffen of in wapens? Welke effecten hebben investeringen op mensenrechten en hoe zit het met de interne beloningsstructuur? EBW brengt de antwoorden in kaart om consumenten op een transparante manier de duurzaamheidsinspanningen van banken te laten vergelijken. Echter, de meerwaarde van EBW staat of valt met de kwaliteit van de onderzoeken die leiden tot de resultaten op het platform.

NVB: Kwaliteit onderzoek Eerlijke Bankwijzer niet verbeterd

Banken en EBW zijn al enkele jaren in dialoog over de kwaliteit en kwantiteit van EBW-onderzoeken. Volgens de banken is de kwaliteit onvoldoende en is die in de afgelopen jaren niet verbeterd. Een aantal banken heeft aan EBW laten weten geen actieve medewerking meer te verlenen aan nieuwe onderzoeken. Die medewerking had de vorm van het beantwoorden van vragen van EBW-onderzoekers en het aanleveren van extra informatie voor analyses. Onderaan de streep kost dat veel tijd, tijd die volgens de NVB net zo goed direct besteed kan worden aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

Feiten en meningen scheiden

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt de onafhankelijkheid van EBW nadrukkelijk niet ter discussie. Ondanks bovenstaande ziet de bankensector beslist de meerwaarde in van een transparante vergelijking op duurzaamheid. De NVB vraagt echter wel eerlijk en zorgvuldig uitgevoerd onderzoek waarbij feiten en meningen strikt gescheiden blijven. Daarbij pleit de belangenvereniging voor een wetenschappelijke arbitragecommissie die bindende uitspraken kan doen in het geval van onduidelijkheid of onenigheid.

Samenwerking blijft

De samenwerking tussen banken en individuele partijen achter de Eerlijke Bankwijzer blijft gewoon doorgaan. Volgens de NVB gebeurt dat ‘veel en in een constructieve setting’. Oxfam Novib, Amnesty International en PAX zijn voorbeelden van partijen waarmee banken samen blijven werken.