Toezichthouder onderzoekt wisselkoersfraude 8 banken

03 april 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Afgelopen februari kwam al aan het licht dat er mogelijk sprake is van een groot valutaschandaal in de internationale bankensector, dat net zo omvangrijk is als het liborschandaal**, waarvoor bijvoorbeeld Rabobank terecht stond vorige maand. Begin deze week meldde Weko*, een Zwitserse toezichthouder dat zij een onderzoek doen binnen de bankensector om te bekijken of diverse banken gezamenlijk met valutakoersen hebben gesjoemeld.

Met name de Zwiterse banken UBS en Credit Suisse staan op het netvlies van Weko, maar ook banken als Julius Bär, JP Morgan Chase, Citigroup, Zürcher Kantonalbank, Barclays en RBS worden onder de loep genomen.

Wisselkoersfraude

Manipulatie wisselkoersen
Weko zal het onderzoek op globale schaal doorvoeren en bekijkt of valutahandelaren in de afgelopen jaren de koersen hebben beïnvloed door op het handelsplatform WM/Reuters te sjoemelen bij het bepalen van de valuta wisselkoersen. Die koersen worden bepaald op basis van de valutatransacties, die iedere minuut plaatsvinden. De valutahandelaren zouden volgens de beschuldigingen hebben samengespand met medewerkers binnen de banken om zo te beïnvloeden welke transacties er op dat moment plaatsvinden, waardoor de uiteindelijke wisselkoersen gunstig voor de handelaren zouden uitpakken.

Met zowel het uitvoeren van valutaopdrachten voor klanten als het doorvoeren van transacties van de bank zelf zou op deze manier geprofiteerd zijn van de wisselkoersen. Vooralsnog heeft alleen Julius Bär gereageerd op de beschuldigingen en geeft aan dat uit eigen onderzoek binnen de organisatie zou blijken dat er niet gesjoemeld zou zijn.

*Wettbewerbskommission (WEKO) is een Zwiterse concurrentie-toezichthouder.

** Vorig jaar werd ontdekt dat medewerkers van een aantal vooraanstaande banken die deelnamen aan het Libor-panel de interbancaire rente hebben gemanipuleerd. Rabobank, Barclays, Royal Bank of Scotland en UBS hebben inmiddels een schikking getroffen met de Amerikaanse en Europese toezichthouders. De schikking kostte deze banken bijna €2 miljard. Rabobank betaalde bijna €775 miljoen boete.