Banken en MKB in dialoog over betere MKB financiering

31 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Ondernemers en banken zijn samen op zoek naar een betere samenwerking rond de financiering van het MKB. Dat bleek donderdag 27 maart tijdens een dialoogbijeenkomst’ van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en MKB-Nederland in Den Haag.

Ondernemers stuiten op problemen

Er zijn nog steeds ondernemers die zich in de kou gezet voelen door de bank. Sinds de financiële crisis, dus inmiddels meer dan vijf jaar, is het voor hen moeilijker om krediet te krijgen. Vooral de kleinere ondernemers stuiten op problemen, zeker in bedrijfstakken als detailhandel en bouw. Nieuwe en aangescherpte regelgeving beperkt de komende jaren de uitleencapaciteit van banken. Mocht de economie sterk aantrekken dan zullen banken een sterk groeiende vraag naar financiering niet aankunnen is de verwachting.

Dialoogbijeenkomst

Op 27 maart gingen brancheverenigingen, alternatieve financiers, wetenschappers, overheid, toezichthouders en banken in gesprek over betere MKB financiering. De bijeenkomst was besloten om iedereen die betrokken is bij de financiering van het MKB de gelegenheid te geven om openhartig met kritiek te komen.

NVB - MKB - Dialoog

Rol van alternatieve financiers en banken

Tijdens de bijeenkomst erkenden ondernemers dat de mogelijkheden van de banken begrensd zijn. Banken hebben de verantwoordelijkheid en staan onder toezicht om de toevertrouwde spaargelden niet op het spel te zetten. Dat ,,keurslijf’’ is er niet voor alle alternatieve financiers. Dit is ook de reden dat MKB Nederland met name een rol ziet in alternatieve financiers als oplossing voor het financieringsprobleem.

Ondernemers gaan ervan uit dat banken kritischer kijken naar het soort financiering dat gevraagd wordt dan voor de financiële crisis. "Maar daarom hoeft de rol van banken niet minder belangrijk te worden", aldus de NVB. "Net als de accountant is de bank voor een ondernemer een belangrijk aanspreekpunt. De bank kan zich 'naast' de ondernemer opstellen en mee zoeken naar een passende vorm van financiering. Banken willen ook meedenken over een breder financieringspalet."

Samen het verschil maken

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland constateerde een 'positieve drive' tijdens de bijeenkomst en vond vooral belangrijk dat  banken en ondernemers met elkaar in gesprek blijven over alternatieve vormen van financiering. Voorzitter Chris Buijink van de NVB was het daar van harte mee eens: 'Houd contact. Blijf ons zeggen hoe het beter kan.'

In september 2013 spraken Van Straalen en Buijink in een gesprek hun intentie uit om samen het verschil te maken voor een betere financiering van het MKB.