BNG Bank investeert flink in nieuw zonne-energieproject

04 juli 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

BNG Bank financiert samen het Nationaal Groenfonds niet minder dan 100.000 nieuwe zonnepanelen via Rooftop Energy. De financiering past in een patroon, nadat het in 2017 via verschillende partijen ook al de aanleg van 400.000 nieuwe zonnepanelen financierde.

Rooftop Energy is één van Nederlands grootste ontwikkelaars en exploitanten van zonnecentrales. Particulieren zal die naam waarschijnlijk niet heel veel zeggen, Rooftop Energy is namelijk actief op de zakelijke markt. Het bedrijf biedt naar eigen zeggen volledige ontzorging, waarmee klanten op eenvoudige wijze voorzien worden van een duurzame energieopwekking. Het bedrijf ontwikkelde sinds 2011 al meer dan 150 zonne-energieprojecten op daken van gemeenten, bedrijven en scholen.

Investeringen van BNG Bank kenmerken zich doordat er altijd een publiek en of maatschappelijk belang aan verbonden zit, in dit geval de energietransitie. BNG Bank investeerde de afgelopen jaren al fors in zonne-energie door projecten van onder andere Wocozon, Boer kiest Zon en Rooftop Energy te financieren. De nieuwe financieringsfaciliteit voor Rooftop Energy is goed voor een energieopwekking van 28,5 megawatt. Om dit in perspectief te zetten: met 1 megawatt kunnen tegelijkertijd ongeveer 1.000 huishoudens tegelijk van energie worden voorzien. Omdat Rooftop Energy alleen aan de zakelijke markt levert gaat die rekenkundige vlieger niet automatisch op, maar het toont in elk geval de energiepotentie.

Financiering BNG Bank maakt bouw nieuwe zonnecentrales mogelijk

Leendert Florusse, directeur van Rooftop Energy: “In ons streven om onze klanten in staat te stellen op een duurzame wijze in hun energievoorziening te voorzien is het belangrijk dat wij toegang houden tot voldoende financiering. Met deze nieuwe financieringsfaciliteiten kunnen wij  bedrijven en instanties in staat stellen om hun CO₂-afdruk (footprint) te verminderen. De hoge investering en alle rompslomp eromheen weerhielden vele bedrijven en instanties ervan om de werkelijke stap te nemen naar verduurzaming. Deze financieringsfaciliteit stelt ons nog meer in staat om die drempel weg te nemen. Wij geloven er sterk in dat de toekomst vooral ligt in decentrale opwekking van energie. Wij zijn blij met het vertrouwen dat wij van een groeiend aantal klanten krijgen om hen niet alleen tijdens de realisatiefase maar ook met asset management volledig te ontzorgen.”

Bijdrage energietransitie

Peter Borghstijn, senior specialist Utilities & Infrastructuur bij BNG Bank: “Wij feliciteren Rooftop Energy met het afsluiten van de nieuwe kredietfaciliteit. BNG Bank ondersteunt Rooftop Energy graag bij de verdere uitrol van zonne-installaties op daken van zowel maatschappelijk vastgoed als MKB-bedrijven. Dergelijke financieringen passen uitstekend bij de strategische doelstelling van de bank om een substantiële bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland.”

Gezamenlijke inspanning

De financiering van Rooftop Energy is een gezamenlijke inspanning van BNG Bank en Nationaal Groenfonds. Hierover laat Emile Peters, Investment Manager Nationaal Groenfonds, optekenen: “Met een achtergestelde lening die is afgestemd op de projecten en op de lening van BNG Bank, konden we het benodigde kapitaal ook deze keer weer aanvullen. Daarmee konden we het financieringspakket compleet maken en, samen met BNG Bank, Rooftop Energy een financieringsstructuur bieden die mee kan groeien met haar activiteiten.”