Oud-bankier Van Mierlo: Aandacht voor ethiek nodig

28 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Banken moeten meer aandacht besteden aan ethiek en het terugwinnen van het vertrouwen van de klant. Doorgeschoten regelgeving zal dan vanzelf minder worden. Dat zegt Hans Ludo van Mierlo tegen Novum Nieuws. Van Mierlo, die onder meer bij ING en Rabobank werkte, wordt beschouwd als de “geestelijk vader” van de eed voor bankiers, waarover hij kort voor het uitbreken van de crisis schreef.

Meer aandacht voor moraliteit

Volgens van Mierlo zijn de vele regels die worden ingevoerd vooral een “uiting van boosheid”. “Bij meer aandacht voor moraliteit kunnen de banken het vertrouwen van publiek en politiek weer terugwinnen en zal de regeldruk ook stilaan verminderen”, stelt Van Mierlo tegenover Novum Nieuws. “Maatregelen zoals het invoeren van tuchtrecht voor bankiers en een bankierseed kunnen daartoe bijdragen. Dan ontstaat vanzelf een sfeer waarin de regering de teugels wat loslaat”, stelt Van Mierlo.

In gesprek met klant en personeel

Meer in gesprek met klant en personeel

Banken moeten echter ook meer in discussie treden met hun personeel en klanten, vindt Van Mierlo. “Ik heb als klant nog nooit uitleg gehad van een bankdirecteur over wat er nu precies gaande is. Banken zijn nog zo met zichzelf bezig, dat het wantrouwen bij het publiek en politici amper afneemt”, aldus oud-bankier Van Mierlo.

Laten zien dat vergaande regelgeving niet nodig is

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), heeft opgeroepen om de bankenbelasting te schrappen, zodat de lasten voor banken iets minder worden. Ook topmannen van meerdere banken hebben geklaagd over de stapeling van maatregelen. Oud-bankier Van Mierlo is het ermee eens dat een aantal regels, zoals de bankenbelasting doorgeschoten zijn. Hij denkt dat deze regels vooral voortkomen uit boosheid en onbegrip bij het publiek. Toch kan hij de ‘paniekreacties’ wel begrijpen. Van Mierlo stelt dat het vooral aan de bankensector zelf is om te laten zien dat dergelijke regelgeving niet nodig is.

Straf voor hele maatschappij

Van Mierlo wijst er ook op dat de grote hoeveelheid nieuwe regels eveneens een ‘straf voor de hele maatschappij’ zijn, bijvoorbeeld door de eisen voor hypotheekverstrekking te verhogen, kunnen jonge mensen steeds moeilijker een eigen huis kopen. Bovendien zijn banken veel meer gaan meebetalen aan de kosten voor het toezicht, zo stelt Van Mierlo. “ Die maatregel, maar ook de bankenbelasting van €600 miljoen euro en de hogere kapitaaleisen, veroorzaken nu dat banken minder kunnen uitlenen aan consumenten en bedrijven”, aldus Van Mierlo tegenover Novum Nieuw.