ING en Angel Academy trainen particuliere investeerders in startups

17 april 2018 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING en Angel Academy willen door nauwer samen te werken particuliere investeerders met interesse in startups voorzien van kennis en expertise. Door kennis over te dragen willen de twee bedrijven investeerders een betere risico-inschatting laten maken van hun belegging. ING en Angel Academy hopen dat door meer kennis het aantal investeringen in startups zal toenemen.

In een vroege fase investeren in startups kan zowel ontzettend veel opleveren als vreselijk fout gaan. Een investering blijft - zonder voorkennis - altijd een gok, maar door goed geïnformeerd te zijn kan wel sprake zijn van een beredeneerde gok. Kennisdeling is hiervoor cruciaal en daarom starten ING en Angel Academy een strategische samenwerking.

Meer kennis kan bijdragen aan meer investeringen

De term ‘angel’ is een Angelsaksische term waarmee gedoeld wordt op (beloftevolle) startups. Daaruit voort komt ook de term ‘angel investors’, particuliere investeerders die in een vroege fase van de startup kapitaal inbrengen. In ruil daarvoor ontvangen zij een aandeel in de onderneming. Doorgaans opereren angel investors alleen en bemoeien zij zich na hun investering niet veel met de dagelijkse gang van zaken en strategische beslissingen die de startup neemt. Dit in tegenstelling tot venture capitalists.

Meer investeringen

Met de samenwerking willen beide partijen het bestaande ‘Informal Investing’ netwerk verder uitbreiden. Door workshops te organiseren waar investeerders en startups samen aan deelnemen, doen ze nieuwe kennis op én worden ze met elkaar in contact gebracht. Dat dient het uiteindelijke hoofddoel, namelijk een stimulans voor het aantal investeringen in startups.